Labour market change

Pojem dostojne plače in njena uporaba v praksi

Dostojna plača je opredeljena kot merilo dohodka, ki delavcu omogoča osnoven vendar socialno dostojen življenjski standard. V zadnjih desetletjih so pobude za dostojno plačo vzniknile pretežno v angleško govorečih državah, vključno z Združenim kraljestvom in Irsko. Te pobude so nastale kot odziv na nezadostne dohodke številnih gospodinjstev z zaposlenimi člani, ki prejemajo zakonsko določeno minimalno plačo. Tako je nastala metodologija za izračun osebnega dohodka, ki prejemniku in njegovim vzdrževanim družinskim članom omogoča dostojno življenje skladno z določbami o pošteni plači, ki so opredeljene v okviru evropskega stebra socialnih pravic, sprejetega leta 2017. Cilj tega poročila je nosilcem političnega odločanja zagotoviti praktične smernice o konceptu dostojne plače.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar