Digital age

Zaposlovanje in delovni pogoji za nekatere vrste platformnega dela

Platformno delo je oblika zaposlitve, ki za usklajevanje ponudbe in povpraševanja po plačanem delu uporablja spletno platformo. V Evropi je platformno delo še vedno prisotno v sorazmerno majhnem obsegu, vendar pa se hitro razvija. Vrst dela, ki se nudijo prek platform, je vedno več, vedno več pa je tudi izzivov za obstoječe regulativne okvire. V tem poročilu so na podlagi razgovorov s platformnimi delavci raziskani zaposlitveni in delovni pogoji treh najpogostejših vrst platformnega dela v Evropi. Ocenjeni vidiki vključujejo fizično in družbeno okolje, avtonomnost, zaposlitveni status, dostop do socialnega varstva, dohodke in obdavčitev. V poročilu je predstavljena tudi primerjalna analiza regulativnega okvira, ki se uporablja za platformno delo v 18 državah članicah EU. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar