Industrial relations

Merjenje različnih vrst odnosov med delodajalci in delojemalci v Evropi: kvantitativna analiza

V prejšnji Eurofoundovi raziskavi so bili opredellejni štirje ključni parametri odnosov med delodajalci in delojemalci: demokracija odnosov med delodajalci in delojemalci, industrijska konkurenčnost, socialna pravičnost ter kakovost dela in zaposlitve. Namen tega poročila je oblikovati niz kazalnikov za merjenje uspešnosti držav na področju odnosov med delodajalci in delojemalci, kar zadeva te štiri parametre, in razviti tipologijo sistemov odnosov med delodajalci in delojemalci, ki bi omogočila analizo teženj v posameznih državah. Poudarek poročila je zlasti na demokraciji odnosov med delodajalci in delojemalci, ki v tem okviru velja za osrednji parameter odnosov med delodajalci in delojemalci ter najbolj zaželen model upravljanja dela in zaposlovanja.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar