Quality of life

Socialna kohezija in blaginja v Evropi

V zadnjih letih se je veliko govorilo o tem, da socialna kohezija, družbena nit naše družbe, razpada. To poročilo predstavlja empirično raziskavo utemeljenosti tega skrb vzbujajočega stališča in prikazuje pomembnost socialne kohezije pri vrednotenju kakovosti življenja državljanov. Opira se na podatke treh najnovejših evropskih raziskav o kakovosti življenja (EQLS), ki jih je v letih 2007, 2011 in 2016 izvedel Eurofound, in podaja oceno trenutne ravni socialne kohezije v EU in njen razvoj skozi čas. Osredotoča se na skupine, ki jim grozi nizka socialna kohezija, in na družbene značilnosti, ki prispevajo k ustvarjanju kohezije. Ugotovitve na splošno kažejo, da so se poleg predvidljivih dejavnikov socialne kohezije (blaginje, velikodušnega in vključujočega sistema socialnega varstva, visoke stopnje izobraženosti in nizke stopnje brezposelnosti) pojavile digitalne spretnosti kot kritičen dejavnik, ki pripomore k temu, da je družba bolj povezana, državljani EU pa so zato srečnejši.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar