Working conditions

Vzdrževanje ravnovesja: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v EU

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja je za mnoge ljudi bistveno vprašanje in z njim se ukvarjajo oblikovalci politike, socialni partnerji, podjetja in posamezniki. Hkrati novi izzivi in rešitve spreminjajo povezavo med poklicnim in zasebnim življenjem: staranje prebivalstva, tehnološke spremembe, višje stopnje zaposlenosti in manj tedenskih delovnih ur. Namen tega poročila je raziskati vzajemni odnos med poklicnim in zasebnim življenjem pri ljudeh v EU, okoliščine, v katerih si prizadevajo za njuno uskladitev, in dejavnike, ki so zanje najpomembnejši pri doseganju ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Poročilo temelji na različnih virih podatkov, zlasti na evropski raziskavi o delovnih razmerah (EWCS) in evropski raziskavi o kakovosti življenja (EQLS).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar