Working conditions

Delovni pogoji in zdravje delavcev

V tem poročilu so za proučitev delovnih pogojev in njihovih posledic za zdravje delavcev uporabljeni podatki iz Evropske raziskave o delovnih razmerah. Za zagotovitev vzdržnosti dela ob sedanjih trendih staranja prebivalstva bo treba povečati število zaposlenih, ki lahko na trgu dela ostanejo dejavni dlje časa. V poročilu je proučena soodvisnost med delovnimi zahtevami, ki povzročajo večje tveganje izčrpanosti, in delovnimi viri, ki zagotavljajo podporo delavcem za večjo zavzetost in dobro počutje. Ugotovitve kažejo, da se fizična tveganja niso povečala, vendar pa so še vedno pomembna, medtem ko so se povečale čustvene zahteve, kar poudarja vse večji pomen psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. Spremembe, do katerih je sčasoma prišlo, kažejo, da je tveganje slabega zdravja sicer zgoščeno v nekaterih poklicih, vendar pa so poklici, za katere se tradicionalno šteje, da so bolj zaščiteni, vse bolj izpostavljeni tveganjem, ki bodo verjetno vplivala na zdravje in dobro počutje delavcev.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar