Anticipating and managing the impact of change

Digitalna doba: posledice avtomatizacije, platform in digitalizacije za delo ter zaposlovanje

Flagship report
Objavljeno
15 December 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Prenesi
Avtor(-ji): 
Mandl, Irene

Ključne ugotovitve

 • Da bi zagotovili, da Evropa ne zaostaja za drugimi svetovnimi regijami in da izkorišča koristi digitalizacije, bi morali oblikovalci politik proučiti načine za nadaljnje podpiranje digitalizacije evropskih podjetij. Obravnavati bi morali na primer finančno podporo, izmenjavo primerov uporabe v zvezi z digitalno uporabo ter lajšanje sodelovanja na področju razvoja in izvajanja tehnologij. Priložnost za to omogoča državna podpora, povezana z mehanizmom Evropske komisije za okrevanje in odpornost.
Read more
 • Da bi zagotovili, da Evropa ne zaostaja za drugimi svetovnimi regijami in da izkorišča koristi digitalizacije, bi morali oblikovalci politik proučiti načine za nadaljnje podpiranje digitalizacije evropskih podjetij. Obravnavati bi morali na primer finančno podporo, izmenjavo primerov uporabe v zvezi z digitalno uporabo ter lajšanje sodelovanja na področju razvoja in izvajanja tehnologij. Priložnost za to omogoča državna podpora, povezana z mehanizmom Evropske komisije za okrevanje in odpornost.
 • Posebno pozornost bi bilo treba nameniti podpiranju malih in srednjih podjetij (v skladu z vizijo za evropsko digitalno desetletje) ter posameznih sektorjev in držav članic, v katerih je treba pospešiti digitalizacijo.
 • Vzdrževati bi bilo treba orodja za predvidevanje potreb po znanjih in spretnostih, kot je evropska panorama znanj in spretnosti, ki jo je razvil Cedefop, ali podobni instrumenti v državah članicah, ter jih po potrebi dodatno razviti, da bi bila osredotočena na potrebe po znanjih in spretnostih v digitalni dobi.
 • Proučiti bi bilo treba načine za opremljanje ranljivih skupin (kot so starejši delavci in delavci z nizko formalno izobrazbo) z ustreznimi znanji in spretnostmi v skladu z akcijskim načrtom za evropski steber socialnih pravic ter evropskim programom znanj in spretnosti. Obenem morajo biti vodstveni delavci usposobljeni za posebnosti organizacije dela in upravljanje človeških virov v digitalni dobi. Delavce, ki so bili odpuščeni, lahko pri preusposabljanju ali strokovnem izpopolnjevanju podpre Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji za presežne delavce.
 • Orodja za zgodnje opozarjanje bi lahko oblikovalce politik opozorila na kakršno koli slabšanje kakovosti zaposlovanja zaradi uvedbe digitalnih tehnologij, vključno z morebitno napačno razvrstitvijo zaposlitvenega statusa. Oblikovalci politik bi morali raziskati vzroke za tak razvoj ter njegov vpliv na podjetja in delavce kot podlago za ozaveščeno oblikovanje politik.
Read less

Povzetek

Tehnološke spremembe postajajo vse hitrejše zaradi vse večje zmogljivosti elektronskih naprav za digitalno shranjevanje, obdelavo in posredovanje informacij. Digitalizacija preobraža gospodarstvo in trge dela EU, saj se skoraj tretjina delovnih mest v EU šteje za visoko digitalizirane. Kakšne so Read more

Tehnološke spremembe postajajo vse hitrejše zaradi vse večje zmogljivosti elektronskih naprav za digitalno shranjevanje, obdelavo in posredovanje informacij. Digitalizacija preobraža gospodarstvo in trge dela EU, saj se skoraj tretjina delovnih mest v EU šteje za visoko digitalizirane. Kakšne so posledice digitalne revolucije za zaposlovanje in delo? Kako bi to lahko vplivalo na socialni dialog?

Eurofound je ta vprašanja raziskal v svoji publikaciji. Delo je strukturirano na podlagi treh vektorjev spremembe v digitalizaciji, tj. avtomatizacije, digitalizacije in platform, ki vplivajo na zaposlovanje, delovne pogoje ter socialni dialog. Glavni rezultati te raziskave so zbrani v spletnem viru The digital age: Automation, digitisation and platforms (Digitalna doba: avtomatizacija, digitalizacija in platforme). To poročilo temelji na navedenem viru ter zagotavlja pregled ugotovitev in smernic politike.

Read less

Formats and languages

 • Poročilo

  Število strani: 
  34
  Referenčna št.: 
  EF21007
  ISBN: 
  978-92-897-2213-1
  Kataloška št.: 
  TJ-06-21-150-EN-N
  DOI: 
  10.2806/288
  Catalogue info

  Digitalna doba: posledice avtomatizacije, platform in digitalizacije za delo ter zaposlovanje

  Avtor(-ji): 
  Mandl, Irene

  Oblike

  Citiranje te publikacije: 

  Eurofound (2021), The digital age: Implications of automation, digitisation and platforms for work and employment, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF21007EN1
  Catalogue info

  Digitalna doba: posledice avtomatizacije, platform in digitalizacije za delo ter zaposlovanje

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
 • Tables and graphs

  The flagship report contains the following tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Employment – Main opportunities and risks
  • Table 2: Quality of work and working conditions – Main opportunities and risks
  • Table 3: Social dialogue and collective bargaining – Main opportunities and risks

  List of figures

  • Figure 1: Overview of the expected challenges for work and employment by vector of change
  • Figure 2: Analytical framework of the discussion
  • Figure 3: Digitalisation intensity of establishments (%), by establishment size, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 4: Prevalence of platform work in the EU27, Norway and the UK, 2013–2014 and 2020
  • Figure 5: Change in number of employees since 2016 (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 6: Expected change in number of employees in the coming three years (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 7: Shares of employees whose jobs have high automation risk (%), by occupation, EU27, 2020
  • Figure 8: Management approach (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
 • Online resource

  The digital age: Automation, digitisation and platforms

  The digital age resource provides an overview of research findings on topics at the centre of digitalisation, structured around three vectors of change – automation, digitisation and platforms. It explores the implications of the digital revolution for employment, working conditions and social dialogue. Findings are presented in a range of research digests, policy pointers and definitions.

Raziskave, ki so bile izvedene pred izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije 31. januarja 2020 in objavljene pozneje, lahko vključujejo podatke o 28 državah članicah EU. Po tem datumu je v raziskavah upoštevanih le 27 držav članic EU (EU-28 brez Združenega kraljestva), razen če ni določeno drugače.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar