Foundation Findings: Mobilnost v Evropi – pot naprej

Mobilnost na daljavo ni običajna: le 18 % Evropejcev se je preselilo iz svoje regije, le 4 % v drugo državo članico in le 3 % iz Unije. Publikacija Foundation Findings vsebuje ustrezne temeljne informacije in politične smernice za vse akterje in zainteresirane strani, ki so vključeni v trenutno evropsko razpravo o prihodnosti socialne politike. Vsebin a temelji na raziskavah fundacije Eurofound in odseva njeno neodvisno in tristransko strukturo.Naloži PDF: SL (pdf 369.88 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar