Foundation Findings: Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem – reševanje dileme

Evropska unija se je znašla v dilemi na področju socialne politike. Povečati mora stopnjo zaposlenosti, da bi zagotovila stalno gospodarsko rast in spodbudila družbeno vključenost. V ta namen mora Evropska unija olajšati usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti, da bi ljudem, zlasti ženskam, omogočila vstop na trg dela. Publikacija Foundation Findings vsebuje ustrezne temeljne informacije in politične smernice za vse akterje in zainteresirane strani, ki so vključeni v trenutno evropsko razpravo o prihodnosti socialne politike. Vsebina temelji na raziskavah fundacije Eurofound in odseva njeno neodvisno in tristransko strukturo.Naloži PDF: SL (pdf 337.16 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar