Employment security and employability: A contribution to the flexicurity debate

Report
Objavljeno
23 September 2008
pdf
Oblike

Povzetek

In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discusRead more

In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discussion on flexicurity: objective job insecurity, subjective job insecurity, employability and vulnerability. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.
Catalogue no: TJ-30-08-456-EN-C

 

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Referenčna št.: 
  ef0836
  Catalogue info

  Employment security and employability: A contribution to the flexicurity debate

  In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discussion on flexicurity: objective job insecurity, subjective job insecurity, employability and vulnerability. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  ef0866
  Catalogue info

  Delovne razmere v Evropski uniji: varnost zaposlitve in zaposljivost - Povzetek

  Avtor(-ji): 
  Eurofound
  Po raziskavi iz leta 2005 je Eurofound poglobljeno analiziral ugotovitve o ključnih temah, povezanih z delovnimi razmerami v EU. Med obravnavanimi temami so bile tudi varnost zaposlitve in zaposljivost (prožna varnost) ter njune daljnosežne posledice za družbo in trg dela kot celoto. V raziskavi so bili za preučevanje prožne varnosti uporabljeni štirje kazalniki: objektivna negotovost zaposlitve, subjektivna negotovost zaposlitve, zaposljivost in ranljivost. V tej brošuri so povzeti glavni izzivi, ki jih postavlja prožna varnost, predstavljeni pa so tudi glavni izsledki raziskave.  Naloži PDF: SL (pdf 48.06 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar