Working conditions of an ageing workforce

Report
Objavljeno
21 September 2008
pdf
Oblike

Povzetek

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findiRead more

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. 

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Referenčna št.: 
  ef0817
  Kataloška št.: 
  TJ-30-08-215-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions of an ageing workforce

  The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  ef0857
  Catalogue info

  Delovne razmere starajoče se delovne sile - Povzetek

  Avtor(-ji): 
  Eurofound
  Po raziskavi iz leta 2005 je Eurofound poglobljeno analiziral ugotovitve o ključnih temah, povezanih z delovnimi razmerami v EU. Med obravnavanimi temami sta bili tudi staranje delovne sile in njegove daljnosežne posledice za družbo in trg dela kot celoto. V raziskavi so poudarjeni štirje dejavniki, ki so ključni pri oblikovanju starostne strukture evropske delovne sile: zagotavljanje razvoja poklicne poti in varnosti zaposlitve, ohranjanje in spodbujanje zdravja in dobrega počutja delavcev, razvoj spretnosti in znanj ter usklajevanje dela in prostega časa. V tej brošuri so povzeti glavni izzivi, ki jih postavlja staranje delovne sile, predstavljeni pa so tudi glavni izsledki raziskave.  Naloži PDF: SL (pdf 46.95 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2005

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2005, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar