Posted workers in the European Union

Report
Posodobljeno
16 December 2010
Objavljeno
06 Oktober 2010
Formats and languages
 • PDF

Povzetek

This report examines the extent of the phenomenon of the posting of workers, the roles played both by European and national-level legislation in determining the employment and working conditions of posted workers and the roles played by legislation and collective bargaining – and how these two domains interplay. The report is in part an update of earlier work carried out in 2003 by Eurofound into the issue – not least, updating the findings with data from the new Member States, which had not joined the Union at that time. Importantly, the research looks at the possible implications of a number of high-profile decisions taken by the European Court of Justice in cases of posting of workers, which highlighted the at times tense relationship between the twin EU goals of economic freedom and social cohesion.
 • Full report

  Number of Pages: 
  38
  Reference No: 
  ef1073
  Catalogue info

  Posted workers in the European Union

  This report examines the extent of the phenomenon of the posting of workers, the roles played both by European and national-level legislation in determining the employment and working conditions of posted workers and the roles played by legislation and collective bargaining – and how these two domains interplay. The report is in part an update of earlier work carried out in 2003 by Eurofound into the issue – not least, updating the findings with data from the new Member States, which had not joined the Union at that time. Importantly, the research looks at the possible implications of a number of high-profile decisions taken by the European Court of Justice in cases of posting of workers, which highlighted the at times tense relationship between the twin EU goals of economic freedom and social cohesion.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef10731
  Catalogue info

  Napoteni delavci v Evropski uniji - Povzetek

  Authors: 
  Eurofound
  V poročilu je obravnavan pojav napotenih delavcev v državah članicah EU in na Norveškem. Navedeni so razpoložljivi viri, iz katerih je mogoče pridobiti informacije o pogostosti napotitev, in številke za države, v katerih so na voljo podatki. Poleg tega so obravnavani pomen evropskih in nacionalnih predpisov pri določanju pogojev zaposlovanja in delovnih razmer napotenih delavcev ter mogoče posledice več odmevnih sklepov, ki jih je nedavno sprejelo Sodišče Evropske unije v zadevah v zvezi z napotitvijo delavcev.  Naloži PDF: SL (pdf 44.31 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar