Promoting ethnic entrepreneurship in European cities

Report
Objavljeno
1 Marec 2012
pdf
Oblike
Executive summary in 25 languages
Prenesi

Povzetek

European cities are increasingly faced with the challenge of integrating people from very diverse backgrounds. As migrant populations increase, so do the opportunities for new business, job creation and international competitiveness. This report shows that ethnic entrepreneuRead more
European cities are increasingly faced with the challenge of integrating people from very diverse backgrounds. As migrant populations increase, so do the opportunities for new business, job creation and international competitiveness. This report shows that ethnic entrepreneurs, however small their venture, contribute to the economic growth of their local area, often rejuvenate neglected crafts and trades, and participate increasingly in the provision of higher value-added services. They can help to promote stronger trading links with their home countries and foster social cohesion in their host communities. The report examines what city authorities are doing to attract ethnic entrepreneurs into their established business communities, and to facilitate the business environment – from the purely financial to providing training and advice.
Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  140
  Referenčna št.: 
  ef1138
  Catalogue info

  Promoting ethnic entrepreneurship in European cities

  European cities are increasingly faced with the challenge of integrating people from very diverse backgrounds. As migrant populations increase, so do the opportunities for new business, job creation and international competitiveness. This report shows that ethnic entrepreneurs, however small their venture, contribute to the economic growth of their local area, often rejuvenate neglected crafts and trades, and participate increasingly in the provision of higher value-added services. They can help to promote stronger trading links with their home countries and foster social cohesion in their host communities. The report examines what city authorities are doing to attract ethnic entrepreneurs into their established business communities, and to facilitate the business environment – from the purely financial to providing training and advice.

  Oblike

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčna št.: 
  ef11381
  Catalogue info

  Spodbujanje podjetništva etničnih manjšin v evropskih mestih - Povzetek

  Avtor(-ji): 
  Eurofound
  Evropska mesta se vse pogosteje spopadajo z izzivom vključevanja ljudi iz zelo različnih okolij. S povečevanjem števila priseljencev se večajo tudi možnosti za nova podjetja, ustvarjanje novih delovnih mest in mednarodno konkurenčnost. To poročilo kaže, da podjetniki iz etničnih manjšin, ne glede na velikost podjetja, prispevajo h gospodarski rasti svojega lokalnega območja, pogosto oživljajo zanemarjene obrti in trgovine ter so vse bolj vključeni v zagotavljanje storitev z višjo dodano vrednostjo. Pripomorejo lahko h krepitvi trgovinskih povezav z matičnimi državami in spodbujajo socialno kohezijo v skupnostih gostiteljicah. V poročilu je obravnavano vprašanje, kako si mestni organi prizadevajo, da bi podjetnike iz etničnih manjšin privabili v svoje obstoječe poslovne skupnosti in poenostavili poslovno okolje – od izključno finančnega vidika do zagotavljanja usposabljanja in svetovanja.


  Na voljo za prenos v 25 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar