HRM practices and establishment performance: an analysis using the European Company Survey 2009

Report
Posodobljeno
09 Februar 2012
Objavljeno
09 Februar 2012
Formats
 • Download full reportPDF

Povzetek

The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishments in 30 countries, probably making it the most extensive dataset ever used for this purpose and the only cross-national attempt. The four performance indicators are used: work climate, the lack of HR problems, labour productivity (compared with competitors) and the economic situation in the establishment. An executive summary is available - see Related content.
 

 • Full report

  Reference No: 
  ef1169
  Catalogue info

  HRM practices and establishment performance: an analysis using the European Company Survey 2009

  The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishments in 30 countries, probably making it the most extensive dataset ever used for this purpose and the only crossnational attempt. The four performance indicators are used: work climate, the lack of HR problems, labour productivity (compared with competitors) and the economic situation in the establishment.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef11691
  Catalogue info

  Prakse upravljanja človeških virov in uspešnost podjetja: analiza na podlagi Evropske raziskave podjetij 2009 - Povzetek

  Authors: 
  Eurofound
  Kako lahko uporaba nekaterih praks upravljanja človeških virov vpliva na uspešnost podjetja? To izredno zapleteno vprašanje je bilo analizirano v predhodni raziskavi, vendar so bili rezultati ponekod nezadovoljivi zaradi pomanjkanja ustreznih številskih podatkov. V tem poročilu se na podlagi podatkov iz Eurofoundove raziskave podjetij iz leta 2009 proučuje odnos med petimi inovativnimi delovnimi praksami – gibljivim delovnim časom, finančnimi spodbudami (za velik del delovne sile), usposabljanjem, avtonomnimi delovnimi skupinami in vlogo zaposlenih pri odločanju – ter štirimi kazalniki učinkovitosti: delovnim ozračjem, odsotnostjo kadrovskih težav, produktivnostjo dela (v primerjavi s tekmeci) in ekonomskim položajem v podjetju. Pri več odnosih so vidni močni pozitivni vplivi, čeprav je včasih težko ugotoviti vzročno povezavo.  Naloži PDF: SL (pdf 39.93 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar