NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe

Report
Objavljeno
21 Oktober 2012
pdf
Oblike
Executive summary in 25 languages
Prenesi

Povzetek

This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through pRead more
This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through policies and interventions have sought to support young people to gain a foothold in the labour market. It shows that successful policy initiatives address specific, disadvantaged subgroups in the NEET population. They are client-centred in their efforts to set young people on a pathway to long-term, sustainable employment and they are innovative, adopting new ways of reaching a target group. An executive summary is also available.

 

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Referenčna št.: 
  ef1254
  ISBN: 
  978-92-897-1094-7
  Kataloška št.: 
  TJ-32-12-423-EN-C
  DOI: 
  10.2806/41578
  Catalogue info

  NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe

  This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through policies and interventions have sought to support young people to gain a foothold in the labour market. It shows that successful policy initiatives address specific, disadvantaged subgroups in the NEET population. They are client-centred in their efforts to set young people on a pathway to long-term, sustainable employment and they are innovative, adopting new ways of reaching a target group. An executive summary is also available.

  Oblike

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčna št.: 
  ef12541
  Catalogue info

  Skupine NEET – Mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo: značilnosti, stroški in odzivi politike v Evropi - Povzetek

  Avtor(-ji): 
  Eurofound
  Gospodarska kriza je hudo prizadela zaposlitvene možnosti mlade generacije in delež zaposlenosti mladih je zdaj najnižji, ki ga je urad Eurostat kadar koli zabeležil. Za boljše zajetje obsega gospodarske nedejavnosti med mladimi je bil oblikovan pojem NEET – mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo. V tem poročilu je analiziran položaj mladih na trgu dela v Evropi, pri čemer se posebna pozornost namenja skupini NEET. V njem so preučeni dejavniki pripadnosti tej skupini ter izmerjeni ekonomski in socialni stroški teh skupin. Poleg tega se v njem ocenjuje, kako poskušajo države članice s politikami in ukrepi podpirati mlade, da si zagotovijo odskočno desko na trgu dela.


  Na voljo za prenos v 25 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar