Effectiveness of policy measures to increase the employment participation of young people

Report
Objavljeno
20 December 2012
pdf
Formats

Povzetek

Youth unemployment rates in Europe are dramatically high. Many EU Member States have implemented youth employment policies that facilitate and support young people’s pathways through education to employment and tackle such diverse issues as early school leaving, school-to-woRead more
Youth unemployment rates in Europe are dramatically high. Many EU Member States have implemented youth employment policies that facilitate and support young people’s pathways through education to employment and tackle such diverse issues as early school leaving, school-to-work transitions and employability. But how effective are such policies? What are their strengths and their weaknesses and what characteristics make an effective policy in the field of youth unemployment? This report reviews existing evidence on the effectiveness of 25 policies tackling youth unemployment for a selected number of countries (AT, FI, FR, HU, IE, IT, ES, SE, UK) and complements this information with expert interviews. It seeks to assess the extent to which the chosen measures have been successful, looking at their outputs, outcomes and wider impact. An executive summary is also available - see Related content.
Read less

Formats

 • Report

  Reference no.: 
  ef1260
  Catalogue info

  Effectiveness of policy measures to increase the employment participation of young people

  Youth unemployment rates in Europe are dramatically high. Many EU Member States have implemented youth employment policies that facilitate and support young people’s pathways through education to employment and tackle such diverse issues as early school leaving, school-to-work transitions and employability. But how effective are such policies? What are their strengths and their weaknesses and what characteristics make an effective policy in the field of youth unemployment? This report reviews existing evidence on the effectiveness of 25 policies tackling youth unemployment for a selected number of countries (AT, FI, FR, HU, IE, IT, ES, SE, UK) and complements this information with expert interviews. It seeks to assess the extent to which the chosen measures have been successful, looking at their outputs, outcomes and wider impact.

  Formats

 • Executive summary

  Reference no.: 
  ef12601
  Catalogue info

  Učinkovitost ukrepov politike za povečanje zaposlenosti mladih

  Author(s): 
  Eurofound
  Številne države EU se spopadajo z zelo visoko stopnjo brezposelnosti mladih. Da bi jo znižale, so uvedle različne politike za zaposlovanje mladih, ki jim lajšajo prehod iz izobraževanja do zaposlitve in jih pri tem podpirajo, obravnavajo pa tudi različna vprašanja, kot so zgodnje opuščanje šolanja, prehod iz šole na delovno mesto in zaposljivost. Kako učinkovite pa so te politike? To poročilo vsebuje pregled dokazov o učinkovitosti 25 politik, ki obravnavajo brezposelnost mladih v devetih državah članicah, informacije pa dopolnjuje z razgovori s strokovnjaki. Njegov namen je s preučitvijo rezultatov, učinkov in širšega vpliva izbranih ukrepov oceniti, kako uspešni so ti bili. Ta študija je pokazala, da bi bilo treba dati večji poudarek razvoju in izvajanju sistematičnih ocen, ker bodo te pomagale opredeliti najboljše prakse, izboljšati zaposljivost in udeležbo mladih na trgu dela ter ne nazadnje sprostiti potencial vseh mladih ljudi.  Naloži PDF: SL (pdf 40.23 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar