Income from work after retirement in the EU

Report
Objavljeno
14 November 2012
pdf
Formats
 • Download full reportPDF

Povzetek

It is increasingly common for workers in the EU to take up paid work after retirement. This trend adds an important dimension to the current discourse on extending working lives. Facilitating work after retirement for those who want to work can contribute to sustainable pension systems. This studRead more

It is increasingly common for workers in the EU to take up paid work after retirement. This trend adds an important dimension to the current discourse on extending working lives. Facilitating work after retirement for those who want to work can contribute to sustainable pension systems. This study investigates retirees’ motivations for seeking paid work and their opportunities for gaining employment. It examines the extent to which work after retirement is related to income adequacy among the retired population. It also explores the types of paid employment that retirees take up and identifies ways in which companies seek to recruit and retain retirees. The report concludes with recommendations for governments, employers and retirees. 

Read less

Formats

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Reference No: 
  ef1259
  Catalogue info

  Income from work after retirement in the EU

  It is increasingly common for workers in the EU to take up paid work after retirement. This trend adds an important dimension to the current discourse on extending working lives. Facilitating work after retirement for those who want to work can contribute to sustainable pension systems. This study investigates retirees’ motivations for seeking paid work and their opportunities for gaining employment. It examines the extent to which work after retirement is related to income adequacy among the retired population. It also explores the types of paid employment that retirees take up and identifies ways in which companies seek to recruit and retain retirees. The report concludes with recommendations for governments, employers and retirees.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  ef12591
  Catalogue info

  Prihodki od dela po upokojitvi - Povzetek

  Authors: 
  Eurofound
  Delavci v EU si vse pogosteje poiščejo plačano zaposlitev po upokojitvi. To gibanje daje sedanji razpravi o podaljševanju poklicnega življenja pomembno razsežnost. Omogočanje dela po upokojitvi za tiste, ki si želijo delati, lahko prispeva k vzdržnosti pokojninskih sistemov. Ta študija proučuje motiviranost upokojencev za plačano delo in priložnosti za pridobitev zaposlitve, ki jim je na voljo. Proučuje, v kolikšnem obsegu je delo po upokojitvi povezano z ustreznostjo prihodkov med upokojenim prebivalstvom. Raziskuje tudi vrste plačanih zaposlitev, ki jih imajo upokojenci, in razkriva načine, na katere podjetja poskušajo zaposlovati in obdržati upokojence. Poročilo se konča s priporočili za vlade, delodajalce in upokojence.  Naloži PDF: SL (pdf 39.71 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar