Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

Report
Posodobljeno
27 November 2012
Objavljeno
27 November 2012
Formats
 • Download full reportPDF

Povzetek

What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation. An executive summary is available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  168
  Reference No: 
  ef1264
  ISBN: 
  978-92-897-1099-2
  Catalogue: 
  TJ-31-12-928-EN-C
  DOI: 
  10.2806/42471
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

  What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12641
  Catalogue info

  Kakovost življenja v Evropi: učinek krize - Povzetek

  Authors: 
  Eurofound
  Kaj določa zadovoljstvo z življenjem in srečo, kako vrednotimo naš družbeni položaj in neposredno okolico ter kako se je to spremenilo zaradi gospodarske krize? Za tretjo evropsko raziskavo o kakovosti življenja je bilo anketiranih 35 000 Evropejcev v vseh državah članicah. V tem preglednem poročilu so predstavljene ugotovitve in trendi, ki kažejo, da je učinek recesije resnično opazen in izmerljiv. Čeprav se splošne ravni zadovoljstva z življenjem niso precej spremenile, sta se optimizem glede prihodnosti in zaupanje v institucije opazno zmanjšala v državah, ki jih je gospodarska kriza najbolj prizadela. Poleg tega so skupine, ki so bile že prej ranljive (dolgotrajno brezposelni, starejši v srednji in vzhodni Evropi ter starši samohranilci), izrazile najvišje stopnje materialne prikrajšanosti in nezadovoljstva z življenjskimi razmerami.  Naloži PDF: SL (pdf 40.39 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar