Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

Report
Objavljeno
27 November 2012
pdf
Oblike
Executive summary in 25 languages
Prenesi

Povzetek

What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewRead more
What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation. 
Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  168
  Referenčna št.: 
  ef1264
  ISBN: 
  978-92-897-1099-2
  Kataloška št.: 
  TJ-31-12-928-EN-C
  DOI: 
  10.2806/42471
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčna št.: 
  ef12641
  Catalogue info

  Kakovost življenja v Evropi: učinek krize - Povzetek

  Avtor(-ji): 
  Eurofound
  Kaj določa zadovoljstvo z življenjem in srečo, kako vrednotimo naš družbeni položaj in neposredno okolico ter kako se je to spremenilo zaradi gospodarske krize? Za tretjo evropsko raziskavo o kakovosti življenja je bilo anketiranih 35 000 Evropejcev v vseh državah članicah. V tem preglednem poročilu so predstavljene ugotovitve in trendi, ki kažejo, da je učinek recesije resnično opazen in izmerljiv. Čeprav se splošne ravni zadovoljstva z življenjem niso precej spremenile, sta se optimizem glede prihodnosti in zaupanje v institucije opazno zmanjšala v državah, ki jih je gospodarska kriza najbolj prizadela. Poleg tega so skupine, ki so bile že prej ranljive (dolgotrajno brezposelni, starejši v srednji in vzhodni Evropi ter starši samohranilci), izrazile najvišje stopnje materialne prikrajšanosti in nezadovoljstva z življenjskimi razmerami.


  Na voljo za prenos v 25 jezikih

  Prenesi

Part of the series

 • European Quality of Life Surveys

  The European Quality of Life Survey (EQLS) is carried out every four to five years since its inception in 2003, with the latest edition in 2016. It examines both the objective circumstances of people's lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. It covers issues around employment, income, education, housing, family, health and work–life balance. It also looks at subjective topics, such as people's levels of happiness and life satisfaction, and perceptions of the quality of society.

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar