Sustainable work and the ageing workforce

Report
Objavljeno
9 December 2012
pdf
Oblike
Executive summary in 25 languages
Prenesi

Povzetek

Achieving work environments that make work sustainable over a lifetime is a key facet of the promotion of longer working lives. This study - based on the fifth European Working Conditions Survey - considers the dimensions of work that have proved essential to the understanding of work sustainabilRead more

Achieving work environments that make work sustainable over a lifetime is a key facet of the promotion of longer working lives. This study - based on the fifth European Working Conditions Survey - considers the dimensions of work that have proved essential to the understanding of work sustainability: working conditions; physical and psychological health; the expressive dimension of work; reconciliation of working and non-working time; and socioeconomic conditions. It examines the influence of these factors on how older workers perceive the sustainability of their work, taking account of differences between workers in terms of age, occupation and gender. In addition, the working conditions of the ageing workforce across Member States of the European Union are compared. 

Read less

Oblike

 • Poročilo

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčna št.: 
  ef12661
  Catalogue info

  Trajnostno delo in staranje delovne sile - Povzetek

  Avtor(-ji): 
  Eurofound
  Ustvarjanje delovnih okolij, ki naredijo delo trajnostno skozi celotno življenjsko obdobje, je ključni vidik za spodbujanje daljšega poklicnega življenja. V tej študiji so obravnavane razsežnosti dela, ki so se izkazale kot bistvene za razumevanje trajnosti dela: delovni pogoji, telesno in duševno zdravje, ekspresivna razsežnost dela, usklajevanje delovnega in prostega časa ter družbenogospodarske razmere. V študiji je proučen vpliv teh dejavnikov na to, kako starejši delavci dojemajo trajnost njihovega dela, pri tem pa so upoštevane razlike med delavci glede na njihovo starost, poklic in spol. Poleg tega so primerjani tudi delovni pogoji starajoče se delovne sile v državah članicah Evropske unije.


  Na voljo za prenos v 25 jezikih

  Prenesi

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar