Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Posodobljeno
02 Julij 2012
Objavljeno
05 Junij 2012
Formats

Povzetek

Work plays a significant role in the lives of people, companies and society at large. Since its inception, the European Union has paid considerable attention to work, and improving working conditions is one of its key policy goals. The European Working Conditions Survey series (the ‘EWCS’) aims to: Measure working conditions across European countries on a harmonised basis; analyse relationships between different aspects of working conditions; identify groups at risks and issues of concern, as well as areas of progress; monitor trends over time; and contribute to European policy development, in particular on quality of work and employment issues. This report analyses the findings of the fifth European Working Conditions Survey, carried out in 2011-2012.  An executive summary is available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  160
  Reference No: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Catalogue: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info

  Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

  Work plays a significant role in the lives of people, companies and society at large. Since its inception, the European Union has paid considerable attention to work, and improving working conditions is one of its key policy goals. The European Working Conditions Survey series (the ‘EWCS’) aims to: Measure working conditions across European countries on a harmonised basis; analyse relationships between different aspects of working conditions; identify groups at risks and issues of concern, as well as areas of progress; monitor trends over time; and contribute to European policy development, in particular on quality of work and employment issues. This report analyses the findings of the fifth European Working Conditions Survey, carried out in 2011-2012.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef11821
  Catalogue info

  Peta raziskava o delovnih pogojih

  Authors: 
  Eurofound
  Delo je bistvenega pomena za življenje ljudi, delovanje podjetij in družbe na splošno. Izboljšanje kakovosti dela in delovnih pogojev je že dolgo ena najpomembnejših tem politike Evropske unije. Nazadnje je bilo vključeno v strategijo Evropa 2020 za „pametno, trajnostno in vključujočo rast“. V peti evropski raziskavi o delovnih pogojih (EWCS) so obravnavane tako različne teme, kot so fizična tveganja, delovnik, razlikovanje po spolu, ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, zastopanje zaposlenih, organizacija dela, stres na delu, razvijanje znanj in spretnosti ter plačilo, poleg tega pa še zdravje in dobro počutje. V raziskavi so orisani trendi na področju delovnih pogojev, opredeljeni so poglavitni dejavniki tveganja in izpostavljena vprašanja, ki si zaslužijo pozornost politike. Peta evropska raziskava o delovnih pogojih, v okviru katere so bili opravljeni razgovori s 44 000 delavci v 34 evropskih državah, je zakladnica informacij in analiz o vseh dimenzijah dela v Evropi danes.  Naloži PDF: SL (pdf 36.98 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar