Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Posodobljeno
2 Julij 2012
Objavljeno
5 Junij 2012
pdf
Formats

Povzetek

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifRead more

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifth European Working Conditions Survey (EWCS) explores topics as diverse as physical risks, working time, gender segregation, work–life balance, employee representation, work organisation, stress at work, skills development and pay, as well as health and well-being. The survey charts trends in working conditions, identifies major risk factors and highlights issues meriting policy attention. Based on interviews with 44,000 workers across 34 European countries, the fifth EWCS represents a rich store of information and analysis on work in all its dimensions in Europe today.

Read less

Formats

 • Report

  Number of pages: 
  160
  Reference no.: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Catalogue no.: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef11821
  Catalogue info

  Peta raziskava o delovnih pogojih

  Author(s): 
  Eurofound
  Delo je bistvenega pomena za življenje ljudi, delovanje podjetij in družbe na splošno. Izboljšanje kakovosti dela in delovnih pogojev je že dolgo ena najpomembnejših tem politike Evropske unije. Nazadnje je bilo vključeno v strategijo Evropa 2020 za „pametno, trajnostno in vključujočo rast“. V peti evropski raziskavi o delovnih pogojih (EWCS) so obravnavane tako različne teme, kot so fizična tveganja, delovnik, razlikovanje po spolu, ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, zastopanje zaposlenih, organizacija dela, stres na delu, razvijanje znanj in spretnosti ter plačilo, poleg tega pa še zdravje in dobro počutje. V raziskavi so orisani trendi na področju delovnih pogojev, opredeljeni so poglavitni dejavniki tveganja in izpostavljena vprašanja, ki si zaslužijo pozornost politike. Peta evropska raziskava o delovnih pogojih, v okviru katere so bili opravljeni razgovori s 44 000 delavci v 34 evropskih državah, je zakladnica informacij in analiz o vseh dimenzijah dela v Evropi danes.  Naloži PDF: SL (pdf 36.98 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2020. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar