Born global: The potential of job creation in new international businesses

Report
Objavljeno
7 Januar 2013
pdf
Oblike
Executive summary in 24 languages
Prenesi

Povzetek

Traditional theory about international business suggests that companies first establish a solid home market and go global only in later stages of their life cycle. However, this view is challenged by research that shows that some firms internationalise quickly after start-up – so-called ‘born gloRead more

Traditional theory about international business suggests that companies first establish a solid home market and go global only in later stages of their life cycle. However, this view is challenged by research that shows that some firms internationalise quickly after start-up – so-called ‘born globals’. These firms are assumed to be strongly innovative and growth-oriented, and hence could well contribute to the economic and labour market recovery Europe is seeking after the global financial crisis. So far, little is known about the full economic potential of these companies and how best to support them. This study aims to close this knowledge gap by providing a summary of literature and secondary data to characterise born globals and pinpoint their main strengths and weaknesses as well as economic and labour market potential. 

 

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  84
  Referenčna št.: 
  ef1265
  Catalogue info

  Born global: The potential of job creation in new international businesses

  Traditional theory about international business suggests that companies first establish a solid home market and go global only in later stages of their life cycle. However, this view is challenged by research that shows that some firms internationalise quickly after start-up – so-called ‘born globals’. These firms are assumed to be strongly innovative and growth-oriented, and hence could well contribute to the economic and labour market recovery Europe is seeking after the global financial crisis. So far, little is known about the full economic potential of these companies and how best to support them. This study aims to close this knowledge gap by providing a summary of literature and secondary data to characterise born globals and pinpoint their main strengths and weaknesses as well as economic and labour market potential.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  ef12651
  Catalogue info

  Podjetja, ustvarjena za svetovni trg: možnost ustvarjanja delovnih mest v novih mednarodnih podjetjih - Povzetek

  Avtor(-ji): 
  Eurofound
  Tradicionalna teorija o mednarodnih podjetjih kaže, da se podjetja najprej uveljavijo na domačem trgu, na svetovni trg pa se podajo šele pozneje v življenjskem ciklu. Temu stališču pa oporeka raziskava, ki kaže, da se nekatera podjetja „ustvarjena za svetovni trg“, internacionalizirajo kmalu po začetku poslovanja. Predpostavlja se, da so ta podjetja visoko inovativna in usmerjena v rast ter lahko zato uspešno prispevajo k okrevanju gospodarstva in trga dela, za kar si Evropa prizadeva po svetovni finančni krizi.


  Na voljo za prenos v 24 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar