Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

Report
Objavljeno
13 Marec 2013
pdf
Oblike
Executive summary in 25 languages
Prenesi

Povzetek

This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there wRead more
This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution. 
Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  81
  Referenčna št.: 
  ef1304
  Catalogue info

  Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

  This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution.

  Oblike

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčna št.: 
  ef13041
  Catalogue info

  Polarizacija zaposlovanja in kakovost delovnih mest med krizo: Evropski center za spremljanje delovnih mest 2013

  Avtor(-ji): 
  Eurofound
  V tem poročilu so opisane nedavne strukturne spremembe v zaposlovanju na evropskih trgih dela pred in med recesijo ter po recesiji v obdobju 2008–2009. Ugotovljeno je, da se je ukinjanje delovnih mest v Evropi med recesijo močno polariziralo v smislu strukture plač, medtem ko je bila polarizacija v obdobju 2010–2012 manjša. S pristopom na podlagi delovnih mest se ugotavlja, kako so bile spremembe neto zaposlovanja na ravni držav članic in na ravni EU razporejene po delovnih mestih v različnih kvintilih plač. Delovna mesta se razvrščajo na podlagi dveh meril. Prvo temelji na povprečni stopnji izobrazbe zaposlenih na delovnih mestih, drugo, večdimenzionalno, pa na kakovosti delovnega mesta, to je na indeksu nedenarne vrednosti delovnega mesta. Ta novi indeks, ki je izdelan na podlagi podatkov iz pete evropske raziskave o delovnih razmerah, temelji na zbiranju informacij o najrazličnejših elementih delovnega mesta, ki jih sociologi povezujejo z dobrim počutjem delavcev.


  Na voljo za prenos v 25 jezikih

  Prenesi

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar