Restructuring in SMEs in Europe

Report
Posodobljeno
13 December 2019
Objavljeno
17 Julij 2013
Formats
 • Download full reportPDF
Authors: 
Mandl, Irene

Povzetek

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy. Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the report outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main drivers of change and analyses the factors influencing successful restructuring. It offers a wide-ranging, comparative view of how restructuring impacts on workers and the company itself and puts forward several policy pointers for future action.

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  108
  Reference No: 
  ef1247
  ISBN: 
  978-92-897-1118-0
  Catalogue: 
  TJ-02-13-215-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37395
  Catalogue info

  Restructuring in SMEs in Europe

  Authors: 
  Mandl, Irene

  Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12471
  Catalogue info

  Prestrukturiranje MSP v Evropi

  Authors: 
  Eurofound
  Prestrukturiranje je sestavni del gospodarskega sistema v Evropi, saj se morajo podjetja prilagajati spremenjenim razmeram, da ostajajo vzdržna in konkurenčna. Do zdaj se je politika večinoma osredotočala na prestrukturiranje velikih podjetij. Glede na relativno pomembnost malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki predstavljajo več kot 99 % evropskih podjetij in zaposlujejo približno 66 % vseh zaposlenih v zasebnem sektorju, morajo oblikovalci politik na vseh ravneh razumeti posebne izzive, s katerimi se srečujejo manjša podjetja, da bodo lahko zagotovili ustrezno podporo temu stebru evropskega gospodarstva. Poročilo na podlagi informacij, pridobljenih iz 85 študij primerov v vseh državah članicah EU in drugih virov, opisuje posebnosti MSP pri predvidevanju in upravljanju prestrukturiranja, raziskuje glavne gonilne sile za spremembe in analizira dejavnike, ki vplivajo na uspešno prestrukturiranje. Ponuja širok in primerjalen vpogled v to, kako prestrukturiranje vpliva na delavce in podjetje, ter podaja več kazalnikov politike za ukrepanje v prihodnosti.  Naloži PDF: SL (pdf 39.68 Kb)
 • Working papers

  Related working papers

  • SME business transfers and their job retention effects: Measurement and policy approaches
   Working paper
   13 December 2019
   Authors
   Number of pages
   35
   Reference No
   WPEF19014
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar