Active inclusion of young people with disabilities or health problems

Report
Posodobljeno
15 Januar 2013
Objavljeno
14 Januar 2013
pdf
Oblike
Executive summary in 25 languages
Prenesi

Povzetek

Young people with disabilities or health problems face particular difficulties in accessing employment. Active inclusion policy is seen as the most appropriate policy instrument for combating the exclusion of these young people from the labour market. This study examines theRead more
Young people with disabilities or health problems face particular difficulties in accessing employment. Active inclusion policy is seen as the most appropriate policy instrument for combating the exclusion of these young people from the labour market. This study examines the implementation of active inclusion policy at national level in 11 EU Member States. The study reviews policy in these countries and compiles information from 44 case studies of good practice among diverse and innovative service providers. The study concludes that policy and practice need to focus more keenly on these young people, to learn from available evidence, and to take a more joined-up approach to service delivery. 
Read less

Oblike

 • Poročilo

  Referenčna št.: 
  ef1226
  Catalogue info

  Active inclusion of young people with disabilities or health problems

  Young people with disabilities or health problems face particular difficulties in accessing employment. Active inclusion policy is seen as the most appropriate policy instrument for combating the exclusion of these young people from the labour market. This study examines the implementation of active inclusion policy at national level in 11 EU Member States. The study reviews policy in these countries and compiles information from 44 case studies of good practice among diverse and innovative service providers. The study concludes that policy and practice need to focus more keenly on these young people, to learn from available evidence, and to take a more joined-up approach to service delivery.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  ef12261
  Catalogue info

  Aktivno vključevanje mladih z zdravstvenimi težavami ali mladih invalidnih oseb - Povzetek

  Avtor(-ji): 
  Eurofound
  Mladi z zdravstvenimi težavami ali mlade invalidne osebe imajo težave pri dostopu do zaposlitve. Ta študija preučuje izvajanje politike aktivnega vključevanja na nacionalni ravni v 11 državah članicah EU, katere cilj je vključiti te osebe v trg dela. Študija temelji na 44 študijah primerov dobre prakse, ki jih izvajajo različni inovativni ponudniki storitev. Ugotavlja pa, da se morata politika in praksa bolj osredotočati na te mlade osebe, učiti iz razpoložljivih dokazov in sprejeti bolj celosten pristop k izvajanju storitev.


  Na voljo za prenos v 25 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar