More and better jobs in home-care services

Report
Objavljeno
10 September 2013
pdf
Oblike
Executive summary in 25 languages
Prenesi

Povzetek

As Europe’s population ages, the number of adults needing long-term care is increasing. There are, however, persistent labour shortages in the health and social care sector; well-qualified staff are particularly lacking. At a time when unemployment across much of Europe is high, this study considRead more

As Europe’s population ages, the number of adults needing long-term care is increasing. There are, however, persistent labour shortages in the health and social care sector; well-qualified staff are particularly lacking. At a time when unemployment across much of Europe is high, this study considers how this pool of surplus labour might be used to solve the care sector’s labour shortage, and how people might be encouraged to work long term in a sector that has consistently high levels of staff turnover. The study examines a total of 30 case studies across 10 EU Member States, analysing initiatives that were successful in either creating more jobs in the sector, or improving the quality of its jobs, with the dual aim of attracting new recruits and retaining existing staff. The 10 country reports (Austria, Bulgaria, Denmark, France, Germany, Netherlands, Poland, Portugal, Spain, United Kingdom) are available - see Related content. An executive summary is also available.

See also: Presentations and report of the launch conference

 

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  81
  Referenčna št.: 
  ef1353
  ISBN: 
  978-92-897-1123-4
  Kataloška št.: 
  TJ-02-13-235-EN-C
  DOI: 
  10.2806/4586
  Catalogue info

  More and better jobs in home-care services

  As Europe’s population ages, the number of adults needing long-term care is increasing. There are, however, persistent labour shortages in the health and social care sector; well-qualified staff are particularly lacking. At a time when unemployment across much of Europe is high, this study considers how this pool of surplus labour might be used to solve the care sector’s labour shortage, and how people might be encouraged to work long term in a sector that has consistently high levels of staff turnover. The study examines a total of 30 case studies across 10 EU Member States, analysing initiatives that were successful in either creating more jobs in the sector, or improving the quality of its jobs, with the dual aim of attracting new recruits and retaining existing staff.

  Oblike

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčna št.: 
  ef13531
  Catalogue info

  Številnejša in boljša delovna mesta na področju storitev oskrbe na domu

  Avtor(-ji): 
  Eurofound
  S staranjem evropskega prebivalstva se povečuje število odraslih, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Vendar je za sektor zdravstvene oskrbe in socialnega varstva značilno nenehno pomanjkanje delovne sile; zlasti primanjkuje dobro usposobljenega osebja. V času, ko je brezposelnost v večini Evrope visoka, ta študija obravnava, kako bi bilo mogoče s tem presežkom delovne sile rešiti pomanjkanje zaposlenih v sektorju oskrbe in kako bi lahko ljudi spodbudili k dolgoročni zaposlitvi v sektorju, za katerega je značilna nenehna visoka fluktuacija zaposlenih. V študiji je preučenih skupno 30 študij primerov iz desetih držav članic EU, pri čemer so analizirane pobude, ki so bile uspešne bodisi pri ustvarjanju več novih delovnih mest v sektorju bodisi pri izboljšanju kakovosti delovnih mest, z dvojnim ciljem – privabiti nove zaposlene in zadržati obstoječe.


  Na voljo za prenos v 25 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar