Quality of life in Europe: Subjective well-being

Report
Objavljeno
6 November 2013
pdf
Oblike
Executive summary in 25 languages
Prenesi

Povzetek

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goRead more

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people.

Read less

Oblike

 • Poročilo

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčna št.: 
  ef13591
  Catalogue info

  Kakovost življenja v Evropi: subjektivna blaginja

  Avtor(-ji): 
  Eurofound
  V poročilu je ocenjen vpliv krize na subjektivno blaginjo Evropejcev. Leta 2011 je bil BDP na prebivalca v 22 državah članicah EU od 27 pod ravnmi iz leta 2008, stopnje brezposelnosti pa so bile višje v 25 od 27 držav članic. Ti kazalniki kažejo skrb vzbujajoče težnje, vendar pa gre poročilo še dlje, saj poskuša odgovoriti na različna vprašanja, kot so: Kaj v resnici vpliva na življenje ljudi? Koga je kriza najbolj prizadela? Kje so bili pozitivni vzorci blaginje? Kako pojasniti razlike v blaginji po Evropi? Kako lahko politika v prihodnje poveča blaginjo ali zajezi njen padec? Poročilo povzema, da kriza ne vpliva na blaginjo vseh enako niti ne na vse vidike blaginje. Blaginja se je zmanjšala v številnih državah EU, največja pa je ostala v severnih državah. Vendar pa se je zmanjšanje blaginje v številnih zahodnih državah EU izravnalo z njenim povečanjem v vzhodnih državah. Med skupinami prebivalstva z nizko ravnjo blaginje so invalidi ali bolni in brezposelni.


  Na voljo za prenos v 25 jezikih

  Prenesi

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar