Quality of life in Europe: Subjective well-being

Report
Objavljeno
06 November 2013
Formats
 • Download full reportPDF

Povzetek

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  128
  Reference No: 
  ef1359
  ISBN: 
  978-92-8971-120-
  Catalogue: 
  TJ-03-13-423-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37878
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Subjective well-being

  This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13591
  Catalogue info

  Kakovost življenja v Evropi: subjektivna blaginja

  Authors: 
  Eurofound
  V poročilu je ocenjen vpliv krize na subjektivno blaginjo Evropejcev. Leta 2011 je bil BDP na prebivalca v 22 državah članicah EU od 27 pod ravnmi iz leta 2008, stopnje brezposelnosti pa so bile višje v 25 od 27 držav članic. Ti kazalniki kažejo skrb vzbujajoče težnje, vendar pa gre poročilo še dlje, saj poskuša odgovoriti na različna vprašanja, kot so: Kaj v resnici vpliva na življenje ljudi? Koga je kriza najbolj prizadela? Kje so bili pozitivni vzorci blaginje? Kako pojasniti razlike v blaginji po Evropi? Kako lahko politika v prihodnje poveča blaginjo ali zajezi njen padec? Poročilo povzema, da kriza ne vpliva na blaginjo vseh enako niti ne na vse vidike blaginje. Blaginja se je zmanjšala v številnih državah EU, največja pa je ostala v severnih državah. Vendar pa se je zmanjšanje blaginje v številnih zahodnih državah EU izravnalo z njenim povečanjem v vzhodnih državah. Med skupinami prebivalstva z nizko ravnjo blaginje so invalidi ali bolni in brezposelni.  Naloži PDF: SL (pdf 40.4 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar