Women, men and working conditions in Europe

Report
Objavljeno
29 Oktober 2013
pdf
Oblike

Povzetek

Despite much legislative progress in gender equality over the past 40 years, there are still gender gaps across many aspects of the labour market. Inequalities are still evident in areas such as access to the labour market, employment patterns and associated working conditioRead more
Despite much legislative progress in gender equality over the past 40 years, there are still gender gaps across many aspects of the labour market. Inequalities are still evident in areas such as access to the labour market, employment patterns and associated working conditions. This report explores gender differences across several dimensions of working conditions, examining relevant country differences, analysing the different occupational groups of both men and women, and comparing the public and private sectors. It also looks at the impact of the crisis on gender segregation in employment. Based on findings from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010, the analysis offers a striking picture of women and men at work across 34 European countries today.
Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  104
  Referenčna št.: 
  ef1349
  ISBN: 
  978-92-897-1128-9
  Kataloška št.: 
  TJ-02-13-250-EN-C
  DOI: 
  10.2806/46958
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčna št.: 
  ef13491
  Catalogue info

  Ženske, moški in delovne razmere v Evropi

  Avtor(-ji): 
  Eurofound
  Odpravljanje razlik med spoloma na trgu dela, kot so stopnja zaposlenosti in stopnja brezposelnosti ter višina plačila, je eden od glavnih ciljev politike EU. Vendar so kljub velikemu napredku v zadnjih letih razlike med spoloma še vedno očitne na področjih, kot so dostop do trga dela, zaposlitveni vzorci in povezane delovne razmere. Poročilo vključuje preučitev razlik med spoloma glede več razsežnosti delovnih razmer, pregled zadevnih razlik med državami, analizo različnih poklicnih skupin za moške in ženske ter primerjavo javnega in zasebnega sektorja. Vključuje tudi pregled vpliva krize na segregacijo po spolu pri zaposlovanju. Analiza na podlagi ugotovitev pete evropske raziskave delovnih razmer, ki je bila opravljena leta 2010, daje osupljivo sliko žensk in moških pri delu v 34 evropskih državah.  Naloži PDF: SL (pdf 40.29 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar