Health and well-being at work

Report
Posodobljeno
15 Maj 2013
Objavljeno
15 Maj 2013
Formats
 • Download full reportPDF

Povzetek

The health and well-being of individuals are two dimensions around which researchers and policymakers are re-arranging the debate on how to foster the progress of societies. Health and well-being have an intrinsic value, which should be part of the very definition of progress, and also a societal one because of their direct connection with issues such as labour force participation, productivity and sustainability. The aim of this report is to contribute to this debate, building on Eurofound’s European Working Conditions Surveys(EWCS), which have proven to be a valuable source of information on the topic since the early 1990s. Offering a very detailed view of working conditions, the surveys provide the unique opportunity to study the relationship of work with many health dimensions and, in the fifth EWCS, with a measure of emotional and psychological well-being of individuals. An executive summary is also available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  ef1302
  Catalogue info

  Health and well-being at work

  The health and well-being of individuals are two dimensions around which researchers and policymakers are re-arranging the debate on how to foster the progress of societies. Health and well-being have an intrinsic value, which should be part of the very definition of progress, and also a societal one because of their direct connection with issues such as labour force participation, productivity and sustainability. The aim of this report is to contribute to this debate, building on Eurofound’s European Working Conditions Surveys(EWCS), which have proven to be a valuable source of information on the topic since the early 1990s. Offering a very detailed view of working conditions, the surveys provide the unique opportunity to study the relationship of work with many health dimensions and, in the fifth EWCS, with a measure of emotional and psychological well-being of individuals.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13021
  Catalogue info

  Zdravje in dobro počutje na delovnem mestu: poročilo na podlagi pete evropske raziskave o delovnih razmerah

  Authors: 
  Eurofound
  Zdravje in dobro počutje sta ključni temi razprave o izboljšanju življenja posameznika v družbi. Neposredno sta povezana s stopnjo zaposlenosti, produktivnostjo in trajnostjo. Delo je osrednjega pomena za zdravje in dobro počutje, zato to poročilo na podlagi pete evropske raziskave o delovnih razmerah analizira povezavo med tema dejavnikoma in delovnimi razmerami evropskih delavcev. Poročilo obravnava stres na delovnem mestu in psihosocialno delovno okolje ter njuno povezavo z zdravstvenim stanjem, kot so kostno-mišične bolezni in duševno zdravje. Poleg tega preučuje kakovost dela in varnost delovnega mesta ter njuno povezavo z dobrim počutjem, pa tudi razširjenost absentizma in prezentizma. Poročilo razkriva ogromne razlike z vidika zdravja in dobrega počutja med državami ter tudi z vidika značilnosti posameznikov in delovnih mest.  Naloži PDF: SL (pdf 41.98 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar