Quality of employment conditions and employment relations in Europe

Report
Objavljeno
18 Februar 2014
Formats
 • Download full reportPDF

Povzetek

This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made. 

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  64
  Reference No: 
  ef1367
  Catalogue info

  Quality of employment conditions and employment relations in Europe

  This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13671
  Catalogue info

  Kakovost zaposlitvenih pogojev in delovnih razmerij v Evropi

  Authors: 
  Eurofound
  To poročilo vsebuje pregled zaposlitvenih pogojev in delovnih razmerij na delovnih mestih v Evropi z vidika kakovosti. Osnovno izhodišče je potreba po izboljšanju kakovosti delovnih mest, ki je eden od temeljev strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Kakovostna delovna mesta so ključni pogoj za ohranjanje trajnostnih poklicnih poti, motiviranosti in storilnosti zaposlenih, kar prispeva k boljšemu splošnemu zdravju pri delu. V poročilu je na podlagi podatkov iz pete Evropske raziskave o delovnih razmerah, ki je bila opravljena leta 2010, ocenjena kakovost zaposlovanja s konceptom, ki zajema več vidikov in temelji na 12 kazalnikih, s katerimi se merijo štirje elementi zaposlovanja – varnost zaposlitve, dohodek in pravice, delovni čas in zaposljivost – in dva elementa delovnih razmerij – zastopanost zaposlenih in krepitev njihove vloge.  Naloži PDF: SL (pdf 40.3 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar