Work organisation and employee involvement in Europe

Report
Objavljeno
11 Junij 2013
Formats

Povzetek

This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to other dimensions such as physical working conditions and work intensity. Two dimensions of employee involvement are covered: task discretion – or the influence that employees can exercise over their immediate work tasks – and organisational participation – or the influence that employees have over work organisation. While in the EU27 as a whole there are limited opportunities for employees to participate in decision-making, the findings point to the clear benefits for employees in working in organisations that give greater scope for their involvement. Crucially, employee involvement has been shown to have a positive effect on employee motivation and psychological wellbeing, critical elements in fostering enhanced work performance and company productivity.

 • Full report

  Number of Pages: 
  84
  Reference No: 
  ef1330
  ISBN: 
  978-92-897-1115-9
  Catalogue: 
  TJ-01-13-008-EN-N
  DOI: 
  10.2806/18346
  Catalogue info

  Work organisation and employee involvement in Europe

  This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to other dimensions such as physical working conditions and work intensity. Two dimensions of employee involvement are covered: task discretion – or the influence that employees can exercise over their immediate work tasks – and organisational participation – or the influence that employees have over work organisation.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13301
  Catalogue info

  Organizacija dela in vključevanje zaposlenih v Evropi

  Authors: 
  Eurofound
  V tem poročilu so proučene možnosti zaposlenih na delovnih mestih po vsej Evropi, da sodelujejo pri odločanju, bodisi v zvezi s svojim delovnim mestom bodisi v zvezi s širšimi organizacijskimi vprašanji, ki vplivajo na njihovo delo. Vključevanje zaposlenih je ključni del organizacije dela, v poročilu pa sta obravnavani dve razsežnosti: neodvisnost pri opravljanju nalog – vpliv, ki ga imajo zaposleni na neposredne delovne naloge – in organizacijsko sodelovanje – vpliv, ki ga imajo zaposleni na organizacijo dela. Čeprav so možnosti zaposlenih v EU-27, da sodelujejo pri odločanju, precej omejene, pa ugotovitve kažejo jasne koristi, zlasti motiviranost in dobro psihično počutje zaposlenih, ki sta izjemno pomembna elementa za spodbujanje večje delovne učinkovitosti in produktivnosti podjetja.  Naloži PDF: SL (pdf 42.03 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar