Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention

Report
Posodobljeno
22 Oktober 2014
Objavljeno
17 Oktober 2014
Formats
 • Download full reportPDF
Executive summary in 24 languages

PDF
Authors: 
Eurofound; EU-OSHA

Povzetek

Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishments take action to tackle psychosocial risks and describes interventions that can be adopted in companies. An overview of policies in six Member States is included.

 • Report

  Reference No: 
  EF/14/43
  Catalogue info

  Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention

  Authors: 
  Eurofound; EU-OSHA

  Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishments take action to tackle psychosocial risks and describes interventions that can be adopted in companies. An overview of policies in six Member States is included.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef14431
  Catalogue info

  Psihosocialna tveganja v Evropi: razširjenost in strategije za preprečevanje

  Authors: 
  Eurofound; EU-OSHA

  Ta povzetek temelji na skupnem poročilu o psihosocialnih tveganjih pri delu, ki sta ga pripravili Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) ter Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound). Izhaja iz dopolnjujočega se dela obeh agencij, kar se kaže v njunih različnih vlogah. V poročilu so ob priznavanju zapletene povezave med zdravjem in delom predstavljene primerjalne informacije o razširjenosti psihosocialnih tveganj med delavci ter proučene povezave med temi tveganji ter zdravjem in dobrim počutjem. V njem je obravnavan tudi obseg ukrepanja podjetij za odpravo psihosocialnih tveganj in opisani so ukrepi, ki jih je mogoče sprejeti v podjetjih. Vključuje tudi pregled politik v šestih državah članicah.

  Available in 24 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar