Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe - European Jobs Monitor 2014

Report
Objavljeno
07 Julij 2014
Formats
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Povzetek

This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur in middle-paid and low-to-middle-paid jobs in construction and manufacturing. Employment growth remained resilient in high-paid, high-skilled jobs, and knowledge-intensive services have been the main source of this growth. The report also examines some of the likely drivers behind the changing employment structure: technological change, globalisation and labour market institutions. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  99
  Reference No: 
  ef1419
  ISBN: 
  978-92-897-1183-8
  Catalogue: 
  TJ-AN-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/61506
  Catalogue info

  Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe - European Jobs Monitor 2014

  This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur in middle-paid and low-to-middle-paid jobs in construction and manufacturing. Employment growth remained resilient in high-paid, high-skilled jobs, and knowledge-intensive services have been the main source of this growth. The report also examines some of the likely drivers behind the changing employment structure: technological change, globalisation and labour market institutions.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef14191
  Catalogue info

  Dejavniki nedavne polarizacije zaposlovanja in dviga na višjo raven v Evropi: Evropski center za spremljanje delovnih mest 2014

  Authors: 
  Eurofound
  V tem poročilu so podrobno obravnavane zadnje spremembe v zaposlitveni strukturi na ravni držav članic in EU, pri čemer so proučeni glavni sektorji in poklici, ki so prispevali k izgubi in rasti delovnih mest. Ugotovljeno je na primer, da je bilo v obdobju 2011–2013 še naprej največ neto izgub pri srednje plačanih in srednje do slabo plačanih delovnih mestih v gradbeništvu in proizvodnji. Vztrajna rast zaposlovanja se je nadaljevala na delovnih mestih, ki so dobro plačana in zahtevajo visoko usposobljenost, glavni vir te rasti pa so bile storitve s poudarkom na znanju. V poročilu so obravnavani tudi nekateri verjetni dejavniki najnovejših sprememb v zaposlitveni strukturi: tehnološke spremembe, globalizacija in institucije na trgu dela.  Naloži PDF: SL (pdf 41.04 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar