Pay in Europe in the 21st century

Report
Objavljeno
13 April 2014
pdf
Oblike
Executive summary in 25 languages
Prenesi

Povzetek

The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimesRead more
The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimes have remained relatively stable over time in many countries, the most substantial changes were seen in Member States facing more difficult economic circumstances. This report provides comparative time series on wage‑bargaining outcomes across the EU Member States and Norway, discussing pay developments against the background of different wage‑bargaining regimes and looks into the link between pay and productivity developments. It also investigates the different systems and levels of minimum wages in Europe at present, carrying out an accounting exercise through a hypothetical scenario of a minimum wage set at 60% of the median national wage (with some alternative scenarios as well for comparison) in order to benchmark and evaluate minimum wage levels and systems in Europe, and to discuss the possibilities and difficulties of coordination in this matter.
Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  188
  Referenčna št.: 
  ef1388
  ISBN: 
  978-92-897-1137-1
  Kataloška št.: 
  TJ-01-13-769-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49345
  Catalogue info

  Pay in Europe in the 21st century

  The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimes have remained relatively stable over time in many countries, the most substantial changes were seen in Member States facing more difficult economic circumstances. This report provides comparative time series on wage‑bargaining outcomes across the EU Member States and Norway, discussing pay developments against the background of different wage‑bargaining regimes and looks into the link between pay and productivity developments. It also investigates the different systems and levels of minimum wages in Europe at present, carrying out an accounting exercise through a hypothetical scenario of a minimum wage set at 60% of the median national wage (with some alternative scenarios as well for comparison) in order to benchmark and evaluate minimum wage levels and systems in Europe, and to discuss the possibilities and difficulties of coordination in this matter.

  Oblike

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčna št.: 
  ef13881
  Catalogue info

  Plača v Evropi v 21. stoletju

  Avtor(-ji): 
  Eurofound
  Vprašanje plač je vse od začetka gospodarske krize na evropski ravni deležno posebne pozornosti, pri čemer je v ospredju razprave vprašanje mehanizmov določanja plač. Sistemi pogajanja o plačah so na splošno ostali relativno stabilni; vendar pa so se najpomembnejše spremembe zgodile v državah članicah, ki jih je upad gospodarske rasti najbolj prizadel. To poročilo zagotavlja primerjalna časovna zaporedja o izidih pogajanj o plačah po državah članicah EU in na Norveškem. V njem so predstavljena in obravnavana gibanja plač glede na različne sisteme pogajanj o plačah, proučena pa je tudi povezava med gibanjem plač in gibanjem produktivnosti (v smislu nominalnih in realnih stroškov dela na enoto). Raziskane so tudi morebitne posledice hipotetične skupne evropske politike minimalnih plač ter ocenjeni število in vrste delavcev v različnih državah članicah, na katere bi ta skupna politika lahko vplivala.


  Na voljo za prenos v 25 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar