Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

Report
Objavljeno
14 November 2014
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typoRead more

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept. It draws on (a) a review of the literature on country groups, (b) an empirical cluster analysis of macro-level indicators of state capacity and action and (c) an analysis of data on quality of life from the 2012 European Quality of Life Survey. This report develops a typology of the 34 countries included in this survey (the 28 EU Member States as well as the former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Kosovo, Montenegro, Serbia and Turkey). Drawing mainly on a synthesis of the literature, it goes on to recommend an eight-group system, which can be collapsed into five or three groups depending on the requirements of the analysis. 

Read less

Oblike

 • Poročilo

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčna št.: 
  EF14471
  Catalogue info

  Razvoj tipologije držav za analizo kakovosti življenja v Evropi

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Ker se Evropska unija širi in postaja vse bolj raznolika, je povzemanje učinka državnih ukrepov na življenje državljanov vse večji izziv. Eden od pristopov k temu zapletenemu vprašanju je združevanje držav na podlagi značilnosti, pomembnih za kakovost življenja. To poročilo vsebuje razvoj tipologije držav, usmerjene v kakovost življenja, kot večrazsežnostnega koncepta. Poročilo temelji na (a) pregledu literature o skupinah držav, (b) empirični analizi grozda kazalnikov na makro ravni za zmogljivosti in ukrepanje države ter (c) analizi podatkov o kakovosti življenja iz evropske raziskave o kakovosti življenja iz leta 2012. Vsebuje razvoj tipologije 34 držav, vključenih v to raziskavo (28 držav članic EU ter Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Islandijo, Kosovo, Črno goro, Srbijo in Turčijo). V poročilu, ki temelji predvsem na povzetku literature, se priporoča osemskupinski sistem, ki se lahko razdeli na pet ali tri skupine, odvisno od zahtev analize.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar