Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

Report
Posodobljeno
31 Marec 2014
Objavljeno
26 Marec 2014
Formats
 • Download full reportPDF

Povzetek

The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  80
  Reference No: 
  ef1389
  ISBN: 
  978-92-897-1138-8
  Catalogue: 
  TJ-01-13-770-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49619
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

  The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13891
  Catalogue info

  Kakovost življenja v Evropi: družine v gospodarski krizi

  Authors: 
  Eurofound
  Gospodarska kriza je preoblikovala življenje milijonov evropskih državljanov. Kako pa je vplivala na družine z otroki? Otroci so v veliki večini držav članic EU bolj izpostavljeni tveganju revščine ali socialne izključenosti kot prebivalstvo na splošno, zato je pomembno razumeti, kako je kriza vplivala na gospodinjstva, v katerih ti otroci odraščajo. To poročilo vsebuje opis spreminjajoče se kakovosti življenja v EU za različne vrste družin z otroki ter primerjavo njihovega življenjskega standarda in socialnega položaja. Države članice EU so razdeljene v štiri skupine na podlagi prožnosti oziroma neprožnosti njihovih družinskih politik; v poročilu so tudi proučeni morebitni vzorci, ki so morda povezani z različnimi pristopi družinskih politik. Teme, ki izhajajo iz ugotovitev, vključujejo posebne izzive, s katerimi se soočajo starši samohranilci, večje težave, s katerimi se od začetka krize spopadajo družine brez delovno aktivnih članov ter vse večje težave staršev pri usklajevanju svojih delovnih in družinskih obveznosti.  Naloži PDF: SL (pdf 37.56 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar