Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

Report
Posodobljeno
12 Februar 2014
Objavljeno
4 Februar 2014
pdf
Oblike
Executive summary in 24 languages
Prenesi

Povzetek

Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences acRead more
Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.
Read less

Oblike

 • Poročilo

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčna št.: 
  ef13641
  Catalogue info

  Kakovost življenja v Evropi: težnje razvoja v obdobju 2003–2012

  Avtor(-ji): 
  Eurofound
  Eurofound je evropsko raziskavo o kakovosti življenja (EQLS) izvedel v letih 2003, 2007 in 2011. To poročilo primerja rezultate iz treh obdobij, da bi se ugotovila gibanja in spremembe v kakovosti življenja Evropejcev v desetletju. V njem se preučuje tudi, ali so se razlike po državah članicah EU zmanjšale ali so ostale približno enake. Med drugim je v njem ugotovljeno, da je subjektivno dobro počutje v EU kot celoti ostalo stabilno, in tudi, da so se zaradi gospodarske krize povečale finančne stiske gospodinjstev. V poročilu je predlagan dejavnejši pristop k socialnemu varstvu, saj manjši dohodki gospodinjstva zelo negativno vplivajo na kakovost življenja, zlasti med gospodarsko recesijo.


  Na voljo za prenos v 24 jezikih

  Prenesi

Part of the series

 • European Quality of Life Surveys

  The European Quality of Life Survey (EQLS) is carried out every four to five years since its inception in 2003, with the latest edition in 2016. It examines both the objective circumstances of people's lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. It covers issues around employment, income, education, housing, family, health and work–life balance. It also looks at subjective topics, such as people's levels of happiness and life satisfaction, and perceptions of the quality of society.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar