Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

Report
Posodobljeno
12 Februar 2014
Objavljeno
04 Februar 2014
Formats
 • Download full reportPDF

Povzetek

Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.
 • Full report

  Number of Pages: 
  114
  Reference No: 
  ef1364
  ISBN: 
  978-92-897-1126-5
  Catalogue: 
  TJ-01-13-478-EN-C
  DOI: 
  10.2806/46819
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

  Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13641
  Catalogue info

  Kakovost življenja v Evropi: težnje razvoja v obdobju 2003–2012

  Authors: 
  Eurofound
  Eurofound je evropsko raziskavo o kakovosti življenja (EQLS) izvedel v letih 2003, 2007 in 2011. To poročilo primerja rezultate iz treh obdobij, da bi se ugotovila gibanja in spremembe v kakovosti življenja Evropejcev v desetletju. V njem se preučuje tudi, ali so se razlike po državah članicah EU zmanjšale ali so ostale približno enake. Med drugim je v njem ugotovljeno, da je subjektivno dobro počutje v EU kot celoti ostalo stabilno, in tudi, da so se zaradi gospodarske krize povečale finančne stiske gospodinjstev. V poročilu je predlagan dejavnejši pristop k socialnemu varstvu, saj manjši dohodki gospodinjstva zelo negativno vplivajo na kakovost življenja, zlasti med gospodarsko recesijo.  Naloži PDF: SL (pdf 40.89 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar