Collective bargaining in Europe in the 21st century

Report
Objavljeno
4 November 2015
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2Read more

Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2008 economic crisis. This report sets out to map developments in all major aspects of collective bargaining (apart from pay and working time, which have been analysed separately by Eurofound) over the past 15 years. In doing so, it aims to distinguish long-term trends and to identify changes brought on by the crisis. It also aims to identify the directions collective bargaining is likely to take in the coming years. The study finds a common and strong trend of convergence across the EU towards decentralisation and more flexibility in collective bargaining processes, but with significant asymmetries in the timing and pace of change. 

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  84
  Referenčna št.: 
  EF1548
  ISBN: 
  978-92-897-1406-8
  Kataloška št.: 
  TJ-02-15-697-EN-N
  DOI: 
  10.2806/135652
  Catalogue info

  Collective bargaining in Europe in the 21st century

  Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2008 economic crisis.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF15481
  Catalogue info

  Kolektivna pogajanja v Evropi v 21. stoletju

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Sistemi kolektivnih pogajanj v EU se od konca devetdesetih let prejšnjega stoletja nenehno spreminjajo. Medtem ko poskušajo podjetja v Evropi odgovoriti na vse ostrejšo globalno konkurenco, je pritisk delodajalcev, ki na kolektivnih pogajanjih zahtevajo večjo prožnost, vse večji, zlasti po gospodarski krizi leta 2008. Namen tega poročila je opredeliti razvoj v zvezi z vsemi glavnimi vidiki kolektivnih pogajanj (razen plačila in delovnega časa, ki ju je Eurofound analiziral ločeno) v zadnjih 15 letih. Pri tem se poskušajo razpoznati dolgoročni trendi in opredeliti spremembe, ki jih je povzročila kriza. Opredeliti se poskušajo tudi verjetne smeri razvoja kolektivnih pogajanj v prihodnjih letih. V študiji je bil po EU ugotovljen splošen in močan trend približevanja decentralizaciji in večji prožnosti v postopkih kolektivnih pogajanj, vendar z velikimi nesorazmernostmi glede časa in hitrosti sprememb.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar