European Works Council developments before, during and after the crisis

Report
Objavljeno
10 Junij 2015
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi
Avtor(-ji): 
Kerckhofs, Peter

Povzetek

European Works Councils (EWCs) provide an important vehicle for transnational information and consultation in multinational companies. This report explores the efforts of 10 EWCs to make these bodies optimally fit for purpose for European company level social dialogue. Looking at the developmentsRead more

European Works Councils (EWCs) provide an important vehicle for transnational information and consultation in multinational companies. This report explores the efforts of 10 EWCs to make these bodies optimally fit for purpose for European company level social dialogue. Looking at the developments in EWCs over a longer period of time gives an insight into the practices and possibilities that are realised in some of the EWCs. Based on these 10 longitudinal case studies, a comparative analysis explores the factors that can influence these developments and assesses the impact of the economic and financial crisis and of the recast directive 2009/38/EC. Other factors, such as company characteristics and whether these can influence developments in the composition or functioning of EWCs, are also examined. 

Read less

Oblike

 • Poročilo

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF15111
  Catalogue info

  Spremembe v evropskem svetu delavcev pred krizo, med njo in po njej

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Evropski sveti delavcev pomembno prispevajo k nadnacionalnemu obveščanju in posvetovanju v večnacionalnih družbah. Poročilo raziskuje prizadevanja desetih evropskih svetov delavcev, da bi bili ti organi čim bolj usposobljeni za socialni dialog na ravni evropskih podjetij. Spremembe v evropskih svetih delavcev v daljšem časovnem obdobju dajejo vpogled v prakse in priložnosti, ki se uresničujejo v nekaterih evropskih svetih delavcev. S primerjalno analizo, ki temelji na teh desetih longitudinalnih študijah primerov, so proučeni dejavniki, ki lahko vplivajo na te spremembe, ter ocenjeni učinki gospodarske in finančne krize ter učinek prenovljene Direktive 2009/38/ES. Upoštevani so tudi drugi dejavniki, kot so značilnosti podjetja, in dejstvo, ali lahko te značilnosti vplivajo na spremembe v sestavi ali delovanju evropskih svetov delavcev. Vendar gre v pričujočih primerih bolj za stalni trend kot pa za učinek prenovljene direktive ali nedavne krize.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar