Pay in Europe in different wage-bargaining regimes

Report
Objavljeno
11 September 2015
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources,Read more

National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources, including Eurofound and the European Commission AMECO database, this report analyses how the institutional features of national wage bargaining regimes influence pay outcomes. These features include bargaining level, type and level of coordination, use of opening clauses and the existence of wage pacts. The impact of government intervention through extension and derogation clauses and tripartite councils is also examined. The results of the study indicate that the key institutional variables of the wage-bargaining regime that influence pay outcomes are the type of coordination (how coordination is achieved) and the bargaining level. 

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  108
  Referenčna št.: 
  EF1533
  ISBN: 
  978-92-897-1391-7
  Kataloška št.: 
  TJ-04-15-471-EN-N
  DOI: 
  10.2806/565998
  Catalogue info

  Pay in Europe in different wage-bargaining regimes

  National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources, including Eurofound and the European Commission AMECO database, this report analyses how the institutional features of national wage bargaining regimes influence pay outcomes.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF15331
  Catalogue info

  Plača v Evropi v različnih ureditvah pogajanj o plačah

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Nacionalne institucije za pogajanja o plačah so ključne za doseganje dogovorjenih višin plač, ki prispevajo k višjim stopnjam zaposlenosti in gospodarske rasti ter hkrati preprečujejo makroekonomsko neravnotežje v evropski monetarni uniji. Z uporabo obsežnih empiričnih makroekonomskih podatkov iz različnih virov, vključno z zbirkama podatkov Eurofound in AMECO Evropske komisije, je v tem poročilu analizirano, kako institucionalne značilnosti nacionalnih ureditev pogajanj o plačah vplivajo na dogovorjene plače. Te značilnosti vključujejo raven pogajanj, vrsto in raven usklajevanja, uporabo uvodnih klavzul in obstoj plačnih dogovorov. Prav tako je proučen vpliv vladnega posredovanja prek klavzul o podaljšanju in odstopanju ter tristranskih svetov. Rezultati študije kažejo, da sta ključni institucionalni spremenljivki ureditve pogajanj o plačah, ki vplivata na dogovorjene plače, vrsta usklajevanja (kako se usklajenost doseže) in raven pogajanj.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar