Challenges of policy coordination for third-country nationals

Report
Objavljeno
10 December 2015
pdf
Formats
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Povzetek

Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refRead more

Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe. Most countries have been grappling with how to respond to the immediate needs of asylum seekers in a comprehensive and coordinated way, while taking into account the longer-term issue of integration. It has become clear to all parties that the ongoing challenges of responding to labour shortages and demographic change are here to stay and also require comprehensive policies. This report focuses on third-country nationals and looks at how policies related to migration, the labour market and integration are coordinated. It reviews how policy coordination works in practice, with a focus on the social partners and local-level initiatives. 

Read less

Formats

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  100
  Reference No: 
  EF1558
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Catalogue: 
  TJ-02-15-859-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Challenges of policy coordination for third-country nationals

  Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15581
  Catalogue info

  Izzivi na področju usklajevanja politik za državljane tretjih držav

  Authors: 
  Eurofound

  Priseljevanje je pomembno politično vprašanje na nacionalni in evropski ravni. Medtem ko posebni predpisi zelo podrobno obravnavajo priseljevanje, ostaja splošna zasnova politik na področju migracij še vedno izziv. Zaradi velikega pritoka beguncev so se v zadnjih mesecih razmere v Evropi korenito spremenile. Večina držav EU se spoprijema z vprašanjem, kako se celovito in usklajeno odzivati na takojšnje potrebe prosilcev za azil, hkrati pa upoštevati dolgoročnejše vprašanje vključevanja. Poleg tega je vsem stranem postalo jasno, da so sedanji izzivi, tj. odzivanje na pomanjkanje delovne sile in demografske spremembe, postali del našega vsakdanjika, v zvezi s katerimi so potrebne tudi celovite politike. To poročilo se usmerja na državljane tretjih držav in proučuje, kako se usklajujejo politike na področju migracij, trga dela in vključevanja. V njem se obravnava, kako usklajevanje politik poteka v praksi, pri čemer je poudarek namenjen socialnim partnerjem in pobudam na lokalni ravni.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar