Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services

Report
Objavljeno
10 December 2015
pdf
Formats
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF
Authors: 
Fóti, Klára

Povzetek

Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services. This reseRead more

Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services. This research project aimed to examine the extent to which mobile citizens from the central and eastern European Member States (the EU10) take up benefits and services in nine host countries. It also provides a demographic and socioeconomic profile of EU10 mobile citizens and identifies initiatives aimed at integrating them in the host countries and providing them with access to benefits and services. The main finding of the report is that overall take-up of welfare benefits and services by EU10 citizens is lower than that of the native population of the host country, especially social housing and pensions. However, their take-up of certain specific benefits, mainly employment-related benefits (unemployment and in-work benefit), is higher. 

Read less

Formats

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Reference No: 
  EF1546
  ISBN: 
  978-92-897-1400-6
  Catalogue: 
  TJ-01-15-559-EN-C
  DOI: 
  10.2806/145049
  Catalogue info

  Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services

  Authors: 
  Fóti, Klára

  Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15461
  Catalogue info

  Socialna dimenzija mobilnosti znotraj Evropske unije: vpliv na javne storitve

  Authors: 
  Eurofound

  Svoboda gibanja med državami članicami je ena od temeljnih vrednot Evropske unije, ki je tesno povezana z evropskim državljanstvom. Vendar v številnih državah članicah gostiteljicah poteka ostra razprava o vplivu vse večjega pritoka migrantov na njihove javne storitve. Cilj raziskovalnega projekta je bil raziskati, koliko mobilni državljani držav članic Srednje in Vzhodne Evrope (EU-10) uporabljajo ugodnosti in storitve v devetih državah gostiteljicah. Projekt določa tudi demografski in socialno-ekonomski profil mobilnih državljanov držav EU-10 ter opredeljuje pobude za njihovo vključevanje v državah gostiteljicah in zagotavljanje njihovega dostopa do ugodnosti in storitev. Glavna ugotovitev poročila je, da državljani držav EU-10 na splošno koristijo socialne ugodnosti in storitve manj pogosto kot domače prebivalstvo države gostiteljice, zlasti na področju socialnih stanovanj in pokojnin. Pogosteje pa koristijo nekatere posebne ugodnosti, zlasti ugodnosti, povezane z zaposlitvijo (nadomestilo za brezposelnost in dodatek za zaposlene).

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar