Job tenure in turbulent times

Report
Posodobljeno
16 Julij 2015
Objavljeno
15 Julij 2015
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

This report describes the findings of a study of change in job tenure between 2002 and 2012 in the EU. The study examined change in mean tenure as well as the distribution of short and long tenure in the EU and in individual Member States. It also looked at differences in tenure according to diffRead more

This report describes the findings of a study of change in job tenure between 2002 and 2012 in the EU. The study examined change in mean tenure as well as the distribution of short and long tenure in the EU and in individual Member States. It also looked at differences in tenure according to different sociodemographic and job characteristics (gender, age, skill level, permanent and temporary employment, occupation and economic sector), examining in particular how tenure evolved before and during the economic and financial crisis. The link between job tenure and earnings was also investigated. Although the descriptive evidence did not reveal a decline in mean tenure or a decline in the relative importance of long-term employment relationships, analyses controlling for certain sociodemographic and job characteristics provided some evidence of an underlying trend of declining average tenure in EU Member States. 

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  112
  Referenčna št.: 
  EF1524
  ISBN: 
  978-92-897-1385-6
  DOI: 
  10.2806/420768
  Catalogue info

  Job tenure in turbulent times

  This report describes the findings of a study of change in job tenure between 2002 and 2012 in the EU. The study examined change in mean tenure as well as the distribution of short and long tenure in the EU and in individual Member States. It also looked at differences in tenure according to different sociodemographic and job characteristics (gender, age, skill level, permanent and temporary employment, occupation and economic sector), examining in particular how tenure evolved before and during the economic and financial crisis.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF15241
  Catalogue info

  Neprekinjena zaposlitev v nemirnih časih

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  V tem poročilu so opisane ugotovitve študije sprememb neprekinjene zaposlitve med letoma 2002 in 2012 v EU. V študiji sta bili proučeni sprememba povprečne neprekinjene zaposlitve ter porazdelitev krajše in daljše neprekinjene zaposlitve v EU ter v posameznih državah članicah. Razlike v neprekinjeni zaposlitvi so bile obravnavane glede na različne socialno-demografske značilnosti in značilnosti dela (spol, starost, raven usposobljenosti, stalna in začasna zaposlitev, poklic in gospodarska panoga), pri čemer je bilo proučeno zlasti, kako se je neprekinjenost zaposlitve razvijala pred začetkom gospodarske in finančne krize in med njo. Raziskovala se je tudi povezava med neprekinjeno zaposlitvijo in zaslužkom. Čeprav iz ugotovitev ni bilo razbrati, da bi se povprečna neprekinjena zaposlitev skrajševala ali da bi se relativna pomembnost dolgoročnega zaposlitvenega razmerja zmanjševala, pa so analize, s katerimi se nadzorujejo nekatere socialno-demografske značilnosti in značilnosti dela, prinesle nekatere dokaze o temeljni težnji krajšanja povprečne neprekinjene zaposlitve v državah članicah EU.

   

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar