Recent developments in temporary employment: Employment growth, wages and transitions

Report
Posodobljeno
4 Januar 2016
Objavljeno
15 December 2015
pdf
Formats
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Povzetek

Temporary employment has increased since the 1980s in most European countries as a result of demands for greater flexibility in labour markets and subsequent reforms of employment protection legislation. This report presents a broad picture of temporary employment across the EU27 between 2001 andRead more

Temporary employment has increased since the 1980s in most European countries as a result of demands for greater flexibility in labour markets and subsequent reforms of employment protection legislation. This report presents a broad picture of temporary employment across the EU27 between 2001 and 2012 based on Eurostat data. It maps the recent evolution of temporary employment, before and after the economic crisis. It calculates the wage gap between temporary and permanent employees and also analyses the wage gap within companies. The report also identifies the main determinants of temporary employment in terms of personal, company and job characteristics and examines the most relevant labour market transitions for temporary employees. The study finds evidence of segmentation in a number of European labour markets, whereby temporary employees have poor pay and labour market prospects, while permanent employees enjoy high levels of job security and opportunities for career progression. 

Read less

Formats

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  98
  Reference No: 
  EF1557
  Catalogue info

  Recent developments in temporary employment: Employment growth, wages and transitions

  Temporary employment has increased since the 1980s in most European countries as a result of demands for greater flexibility in labour markets and subsequent reforms of employment protection legislation. This report presents a broad picture of temporary employment across the EU27 between 2001 and 2012 based on Eurostat data.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15571
  Catalogue info

  Najnovejši trendi na področju zaposlovanja za določen čas: rast zaposlovanja, plače in prehodi med zaposlitvami

  Authors: 
  Eurofound

  Zaradi zahtev po večji prožnosti na trgih dela in poznejših reform zakonodaje o varnosti zaposlitve se je od osemdesetih let prejšnjega stoletja v večini evropskih držav povečalo zaposlovanje za določen čas. V tem poročilu je na podlagi podatkov Eurostata predstavljeno splošno stanje na področju zaposlovanja za določen čas v EU‑27 med letoma 2001 in 2012. Vzporeja nedavni razvoj na področju zaposlovanja za določen čas pred gospodarsko krizo in po njej. Izračunana je tudi razlika v plačah med zaposlenimi za določen in nedoločen čas ter opravljena analiza razlike v plačah v podjetjih. Poleg tega so v njem opredeljeni glavni dejavniki zaposlitve za določen čas glede na značilnosti posameznika, podjetja in delovnega mesta ter proučeni najpomembnejši prehodi na trgu dela, kar zadeva zaposlene za določen čas. V poročilu so navedeni dokazi o segmentaciji na številnih evropskih trgih dela, pri čemer imajo zaposleni za določen čas nizke plače in slabe možnosti na trgu dela, zaposleni za nedoločen čas pa visoko raven varnosti zaposlitve in možnosti za poklicno napredovanje.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar