Upgrading or polarisation? Long-term and global shifts in the employment structure: European Jobs Monitor 2015

Report
Posodobljeno
05 Avgust 2015
Objavljeno
09 Julij 2015
Formats
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Povzetek

Europe has begun to emerge from the prolonged slump caused by the global financial crisis in 2008 and exacerbated by the euro zone single-currency crisis in 2010–2011. In the last year, aggregate employment levels have risen faster than at any time since 2008. This, the fourth annual European Jobs Monitor report, looks in detail at shifts in the employment structure at Member State and aggregate EU level over 2011–2014. The objective is to assess the extent to which recent shifts are polarising, arising from a decline in mid-paid jobs, or upgrading as a result of growth in high-paid jobs. The analysis finds that the most recent pattern is more downward‑skewed, mainly as a result of stronger growth in less knowledge‑intensive services. The report also summarises the main findings from two other analyses of labour market shifts: one centres on developments in six European countries, while the other focuses on six non-EU countries.

 • Full report

  Number of Pages: 
  108
  Reference No: 
  EF1516
  ISBN: 
  978-92-897-1380-1
  Catalogue: 
  TJ-AN-15-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/473689
  Catalogue info

  Upgrading or polarisation? Long-term and global shifts in the employment structure: European Jobs Monitor 2015

  Europe has begun to emerge from the prolonged slump caused by the global financial crisis in 2008 and exacerbated by the euro zone single-currency crisis in 2010–2011. In the last year, aggregate employment levels have risen faster than at any time since 2008. This, the fourth annual European Jobs Monitor report, looks in detail at shifts in the employment structure at Member State and aggregate EU level over 2011–2014. The objective is to assess the extent to which recent shifts are polarising, arising from a decline in mid-paid jobs, or upgrading as a result of growth in high-paid jobs.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15161
  Catalogue info

  Dvig na višjo raven ali polarizacija? Dolgoročni in globalni premiki v zaposlitveni strukturi: Evropski center za spremljanje delovnih mest 2015

  Authors: 
  Eurofound

  Evropa počasi okreva po daljšem gospodarskem upadu, ki se je začel s svetovno finančno krizo leta 2008 in se zaostril s krizo na evroobmočju z enotno valuto v letih 2010–2011. V zadnjem letu so stopnje skupne zaposlenosti rasle hitreje kot kadar koli od leta 2008. Letošnje četrto letno poročilo Evropskega centra za spremljanje delovnih mest podrobneje obravnava premike v zaposlitveni strukturi na ravni držav članic in skupni ravni EU v obdobju 2011–2014. Njegov cilj je oceniti, koliko se polarizirajo nedavni premiki zaradi upadanja srednje plačanih delovnih mest ali dviganja na višjo raven kot posledica rasti na dobro plačanih delovnih mestih. Analiza kaže, da najnovejši vzorci kažejo bolj nesimetričnost navzdol, kar je zlasti posledica večje rasti pri storitvah, ki temeljijo manj na znanju. Poročilo povzema tudi ključne ugotovitve dveh drugih analiz premikov na trgu dela, od katerih je ena osredotočena na dogajanja v šestih evropskih državah, druga pa na šest držav nečlanic EU.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar