Youth entrepreneurship in Europe: Values, attitudes, policies

Report
Objavljeno
29 April 2015
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

The level of youth unemployment is alarmingly high in several EU Member States, with rates of over 50% recorded in Spain and Greece in 2013. In light of the potential of entrepreneurs to create employment and sustainable growth, promoting youth entrepreneurship and making Europe more entrepreneurRead more

The level of youth unemployment is alarmingly high in several EU Member States, with rates of over 50% recorded in Spain and Greece in 2013. In light of the potential of entrepreneurs to create employment and sustainable growth, promoting youth entrepreneurship and making Europe more entrepreneur‑friendly has recently become a priority on the EU policy agenda. However, research has shown that among young people the wish to become an entrepreneur, and their assessment of its feasibility, is lower in EU Member States than in comparable and emerging economies. This report investigates successful initiatives that have been implemented in five countries in the following areas: fostering an entrepreneurial mindset and culture; removing perceived practical and logistical barriers; and providing information, advice, coaching and mentoring to young would‑be entrepreneurs. As entrepreneurship is not a viable career path for all young people, just for the minority equipped with the right skills, attitudes and values, future initiatives should focus on this target group to ensure the best use of public funds. 

Read less

Oblike

 • Poročilo

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčna št.: 
  EF15071
  Catalogue info

  Podjetništvo mladih: Vrednote, obnašanje, politike

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Glede na potencial podjetnikov za ustvarjanje delovnih mest in trajnostne rasti je v programu politike EU pred kratkim prednostno mesto dobilo spodbujanje podjetništva mladih in ustvarjanje podjetništvu prijaznejše Evrope. Vendar je raziskava pokazala, da je želja mladih, da bi postali podjetniki, in njihova ocena izvedljivosti te želje nižja v državah članicah EU kot v primerljivih gospodarstvih in gospodarstvih v vzponu. To poročilo raziskuje uspešne pobude, ki jih je izvedlo pet držav na naslednjih področjih: spodbujanje podjetniške miselnosti in kulture, odpravljanje domnevnih praktičnih in logističnih ovir ter zagotavljanje informacij, svetovanje, poslovno inštruiranje in mentorstvo mladim, ki želijo postati podjetniki. Prihodnje analize bi se morale usmeriti na mlade s pravimi znanji in spretnostmi, obnašanjem in vrednotami, da bi se javna sredstva čim bolje porabila.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar