Third European Company Survey – Direct and indirect employee participation

Report
Posodobljeno
19 Januar 2016
Objavljeno
14 December 2015
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Povzetek

This report studies practices in EU establishments for direct and indirect employee participation in decision-making. Indirect employee participation is the involvement of employee representatives in decision-making processes, while direct employee participation describes direct interaction between employers and employees. The study builds on the survey data from the Eurofound Third European Company Survey Overview report and focuses on how direct and indirect employee participation are related to each other and to national-level industrial relations characteristics. It establishes which practices of employee participation are beneficial both for the establishment and the employees. It finds that more extensive forms of direct and indirect employee participation are associated with positive establishment outcomes. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  86
  Reference No: 
  EF1545
  ISBN: 
  978-92-897-1404-4
  Catalogue: 
  TJ-02-15-588-EN-C
  DOI: 
  10.2806/771155
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Direct and indirect employee participation

  This report studies practices in EU establishments for direct and indirect employee participation in decision-making. Indirect employee participation is the involvement of employee representatives in decision-making processes, while direct employee participation describes direct interaction between employers and employees.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15451
  Catalogue info

  Tretja evropska raziskava podjetij – neposredno in posredno soodločanje zaposlenih

  Authors: 
  Eurofound

  V tem poročilu so proučene prakse v podjetjih EU na področju neposrednega in posrednega sodelovanja zaposlenih pri odločanju. Posredno soodločanje zaposlenih pomeni vključenost predstavnikov zaposlenih v postopke odločanja, neposredno soodločanje zaposlenih pa opisuje neposredno interakcijo med delodajalci in zaposlenimi. To poročilo temelji na podatkih iz preglednega poročila tretje Eurofoundove evropske raziskave podjetij ter se osredotoča na to, kako sta neposredno in posredno soodločanje zaposlenih povezana med seboj ter z značilnostmi odnosov med delodajalci in delojemalci na nacionalni ravni. Poleg tega obravnava, katere prakse soodločanja zaposlenih so koristne za podjetje in zaposlene. V poročilu je ugotovljeno, da so obsežnejše oblike neposrednega in posrednega soodločanja zaposlenih povezane s pozitivnimi rezultati podjetja.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar