Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

Report
Posodobljeno
19 April 2018
Objavljeno
27 Marec 2015
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace pRead more

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace practices in terms of work organisation, workplace innovation, human resource management, direct participation and social dialogue. After setting out the findings, this report then examines how these practices relate to each other and to the outcomes for companies and workers. Overall, the European Company Survey 2013 finds that establishments that used joint employee-management decision-making on daily tasks, have a moderately  structured internal organisation, make a limited investment in human resource management but have extensive practices for direct participation score best both in terms of company  performance and workplace well-being. 

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  160
  Referenčna št.: 
  EF1502
  ISBN: 
  978-92-897-1324-5
  Kataloška št.: 
  TJ-01-15-043-EN-N
  DOI: 
  10.2806/85175
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

  The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments.

  Oblike

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčna št.: 
  EF15021
  Catalogue info

  Tretja evropska raziskava podjetij – Prakse na delovnem mestu: modeli, uspešnost in dobro počutje

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Leta 2013 je potekala tretja Eurofoundova evropska raziskava podjetij. Anketirani so bili predstavniki poslovodstva v več kot 24 000 podjetjih; če so bili na voljo, so bili anketirani tudi predstavniki zaposlenih – to je bilo izvedeno v 6 800 od teh podjetij. V to raziskavo so bile zajete prakse na delovnem mestu pri organizaciji dela, upravljanju človeških virov, neposrednem soodločanju in socialnem dialogu. V poročilu so najprej navedene ugotovitve, sledi pa proučitev povezanosti teh praks med seboj ter z rezultati za podjetja in delavce. Na splošno je bilo ugotovljeno, da podjetja, v katerih o dnevnih delovnih nalogah skupaj odločajo delavci in vodje, ki imajo zmerno strukturirano notranjo organizacijo, omejeno vlagajo v upravljanje človeških virov, vendar imajo obsežne prakse za neposredno soodločanje, dosegajo najboljše rezultate glede uspešnosti podjetja in dobrega počutja na delovnem mestu.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
 • Working papers

  Related working papers

Part of the series

 • European Company Surveys

  The European Company Survey (ECS) is carried out every four to five years since its inception in 2004–2005, with the latest edition in 2019. The survey is designed to provide information on workplace practices to develop and evaluate socioeconomic policy in the EU. It covers issues around work organisation, working time arrangements and work–life balance, flexibility, workplace innovation, employee involvement, human resource management, social dialogue, and most recently also skills use, skills strategies and digitalisation.

 • European Company Survey 2013

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2013, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar