Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

Report
Posodobljeno
19 April 2018
Objavljeno
27 Marec 2015
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Povzetek

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace practices in terms of work organisation, workplace innovation, human resource management, direct participation and social dialogue. After setting out the findings, this report then examines how these practices relate to each other and to the outcomes for companies and workers. Overall, the European Company Survey 2013 finds that establishments that used joint employee-management decision-making on daily tasks, have a moderately  structured internal organisation, make a limited investment in human resource management but have extensive practices for direct participation score best both in terms of company  performance and workplace well-being. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  160
  Reference No: 
  EF1502
  ISBN: 
  978-92-897-1324-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-043-EN-N
  DOI: 
  10.2806/85175
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

  The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15021
  Catalogue info

  Tretja evropska raziskava podjetij – Prakse na delovnem mestu: modeli, uspešnost in dobro počutje

  Authors: 
  Eurofound

  Leta 2013 je potekala tretja Eurofoundova evropska raziskava podjetij. Anketirani so bili predstavniki poslovodstva v več kot 24 000 podjetjih; če so bili na voljo, so bili anketirani tudi predstavniki zaposlenih – to je bilo izvedeno v 6 800 od teh podjetij. V to raziskavo so bile zajete prakse na delovnem mestu pri organizaciji dela, upravljanju človeških virov, neposrednem soodločanju in socialnem dialogu. V poročilu so najprej navedene ugotovitve, sledi pa proučitev povezanosti teh praks med seboj ter z rezultati za podjetja in delavce. Na splošno je bilo ugotovljeno, da podjetja, v katerih o dnevnih delovnih nalogah skupaj odločajo delavci in vodje, ki imajo zmerno strukturirano notranjo organizacijo, omejeno vlagajo v upravljanje človeških virov, vendar imajo obsežne prakse za neposredno soodločanje, dosegajo najboljše rezultate glede uspešnosti podjetja in dobrega počutja na delovnem mestu.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar