New forms of employment

Report
Objavljeno
12 Marec 2015
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifiesRead more

Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifies nine forms of employment that are new or have become increasingly important in Europe since the year 2000. While there is wide diversity in terms of their characteristics and employment relationship, all the forms aim to increase flexibility for employers and/or employees. Although some have the potential to benefit employers and employees equally, in a few cases concerns have been raised about their impact on working conditions and the labour market. The report concludes with recommendations about the need to raise awareness of the potential problems and establish safety nets for workers. Individual case studies are also available.

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  168
  Referenčna št.: 
  EF1461
  ISBN: 
  978-92-897-1594-2
  Kataloška št.: 
  TJ-02-17-722-EN-N
  DOI: 
  10.2806/937385
  Catalogue info

  New forms of employment

  Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifies nine forms of employment that are new or have become increasingly important in Europe since the year 2000.

  Oblike

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčna št.: 
  EF14611
  Catalogue info

  Nove oblike zaposlitve

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Po Evropi se pojavljajo nove oblike zaposlitve, ki se v številnih vidikih razlikujejo od običajne standardne ali nestandardne oblike zaposlitve. Z nekaterimi se je preoblikovalo razmerje med delodajalcem in zaposlenim, z drugimi se spreminjajo organizacija dela in delovni vzorci, z nekaterimi pa oboje. V tem projektu je bilo opredeljenih devet oblik zaposlitve, ki so nove ali imajo od približno leta 2000 v Evropi večji pomen. Čeprav so različne, so zelo prožne za delodajalce, delavce ali oboje. Nekatere bi lahko enako koristile delodajalcem in delavcem, več pa jih vzbuja pomisleke o učinku, ki ga imajo na delovne razmere in trg dela. V tem poročilu so navedena priporočila glede politike o opozarjanju na morebitne težave in vzpostavljanju varnostnih mrež za delavce.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar