Convergence and divergence of job quality in Europe 1995–2010

Report
Objavljeno
24 Avgust 2015
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality. The report determines the statistical significance of trends Read more

This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality. The report determines the statistical significance of trends in key dimensions of job quality and maps the patterns of convergence and divergence. It offers an up-to-date analysis of changes in job quality across the EU, providing new insights to inform policymaking. The study concludes that dedicated political effort is still needed to improve job quality since this does not appear to be an automatic consequence of economic or technological development. 

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  92
  Referenčna št.: 
  EF1521
  ISBN: 
  978-92-897-1379-5
  Kataloška št.: 
  TJ-01-15-295-EN-N
  DOI: 
  10.2806/053563
  Catalogue info

  Convergence and divergence of job quality in Europe 1995–2010

  This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality.

  Oblike

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčna št.: 
  EF15211
  Catalogue info

  Zbliževanja in razhajanja na področju kakovosti delovnih mest v Evropi 1995–2010

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Poročilo proučuje naraščajoče in upadajoče trende na področju kakovosti delovnih mest po vsej EU v obdobju 1995‒2010. Izboljšanje in usklajevanje delovnih pogojev sta ključna cilja Evropske unije, vendar pa na kakovost delovnih mest vplivajo številni dejavniki. Poročilo opredeljuje statistično značilnost trendov pri ključnih vidikih kakovosti delovnih mest ter opredeljuje vzorce zbliževanj in razhajanj. Ponuja posodobljeno analizo sprememb na področju kakovosti delovnih mest po vsej EU in vsebuje nove vpoglede, potrebne za oblikovanje ustrezne politike. Študija ugotavlja, da je za izboljšanje kakovosti delovnih mest še vedno potrebno usmerjeno politično prizadevanje, saj to izboljšanje očitno ni samodejna posledica gospodarskega ali tehnološkega razvoja.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi

Part of the series

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2020. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar