Mapping key dimensions of industrial relations

Report
Objavljeno
30 September 2016
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data Read more

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data gaps that may be filled through Eurofound’s future work in the 2017 project, ‘Application of the key dimensions of industrial relations’. The findings highlight the relevance of the key dimensions to European governments and social partners. The conceptual framework and the key dimensions proposed may serve as a monitoring instrument to assess the developments in principles, values and their operational application in the industrial relations systems in the EU.

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  76
  Referenčna št.: 
  EF1630
  ISBN: 
  978-92-897-1542-3
  Kataloška št.: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/190018
  Catalogue info

  Mapping key dimensions of industrial relations

  This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF16301
  Catalogue info

  Opredelitev ključnih parametrov odnosov med delodajalci in delojemalci v Evropi

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  V poročilu so opredeljeni, analizirani ter obravnavani ključni parametri in kazalniki primerjalnega okvira odnosov med delodajalci in delojemalci. Vsebuje tudi opredelitev in oceno sedanjih podatkovnih virov, ki jih je mogoče uporabiti za merjenje različnih parametrov primerjalnega okvira. Nazadnje so v njem opredeljene morebitne podatkovne vrzeli, ki bi jih bilo mogoče zapolniti s prihodnjim Eurofoundovim projektom za leto 2017 z naslovom „Uporaba ključnih parametrov v odnosih med delodajalci in delojemalci“. V ugotovitvah je poudarjen pomen ključnih parametrov za evropske vlade in socialne partnerje. Konceptualni okvir in predlagani ključni parametri se lahko uporabljajo kot sredstvo spremljanja za ocenjevanje razvoja načel in vrednot ter njihovo operativno uporabo v sistemih odnosov med delodajalci in delojemalci v EU.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar